نشستی به منظور نهایی‌سازی برنامه‌ی کاری مشترک میان وزارت امور زنان و دفتر سازمان ملل متحد با اشتراک حسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان و الایسن دیویدیان، معاون اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان، برگزار شد.

در این نشست سرپرست وزارت امور زنان با اشاره به دستآوردها و اهمیت برنامه‌ی کاری مشترک می‌گوید وزارت امور زنان نیازمند هماهنگی و همکاری‌های مشترک میان نهاد‌های همکار جهت توانمندی زنان است.

خانم صافی همچنان می‌افراید‌‌ بر اثر افزایش خشونت‌های اخیر، بیش از صد‌ها خانواده در مرکز و ولایات بیجا‌شده اند‌ از این‌رو، وزارت امور زنان برای شناسایی و حل مشکلات زنان؛ پروسه تحلیل از وضعیت زندگی آنان را آغاز کرده است.

در ادامه‌ی نشست؛ مسؤولان دفتر سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان، در مورد فعالیت‌های کاری شان از قبیل اشتراک زنان در تصمیم‌گیری، زنان صلح و امنیت، منع خشونت زنان و زنان در سیاست؛ صحبت کرده و خواهان نهایی‌سازی هرچه زودتر برنامه‌ی کاری مشترک میان هر دو نهاد شدند.

در پایان، خانم دیویدیان خواهان برداشتن گام‌های عملی جهت ایجاد برنامه‌ی کاری مشترک و مشخص کردن اولویت‌ها و مسؤولیت‌ها جهت عملی‌سازی محتوای تفاهم‌نامه شد.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail