وزارت امور زنان، نشستی را با نام «هماهنگی پیرامون وضعیت کنونی زنان در کشور» به هدف هماهنگی پیرامون وضعیت کنونی زنان در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت اداره‌ی ارتباطات عامه و ستراتیژیک، برگزار کرد.

در این نشست شماری از وزیران، اعضای شورای ملی، کمیشنران، فعالان جامعه مدنی، استادان دانشگاه و دادستان‌های زن حضور داشتند.

حسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان هدف از برگزاری این نشست را دریافت دیدگاه‌های اشتراک‌کنندگان پیرامون وضعیت کنونی کشور و چگونگی کمک‌رسانی برای زنان بیوه وخود سرپرست‌عنوان می‌کند.

همچنان اشتراک‌کنندگان این نشست با تأکید به حفظ روحیه‌ی عمومی زنان، خواهان همکاری نهادهای امدادرسان برای رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان ناشی از جنگ به ‌و‌یژه زنان و کودکان شدند.

آنان نبود سرپناه برای بیجاشدگان به‌ویژه‌‌ ‌زنان و کودکان را از نیازهای اساسی دانسته از نهادهای مسؤول خواهان کمک برای فراهم‌سازی سرپناه‌های موقت شدند.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail