زنده‌جان یکی از شهرستان‌های هرات است که همواره ناامن بوده و از مدتی به این سو نیز در تصرف طالبان درآمده است. در کنار ناامنی، فقر اقتصادی نیز از چالش‌هایی است که فعالیت‌های زنان در این شهرستان را محدود کرده است. برای صحبت پیرامون تاثیر ناامنی‌ها بر وضعیت زنان این شهرستان با معصومه جامی، مسؤول شورای زنان زنده‌جان گفت‌گویی داریم که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: زنان در شهرستان زنده‌جان مصروف چه فعالیت‌هایی اند؟

پاسخ: در طول ۲۰ سال حکومت تلاش کرد زنان را در بخش‌های مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دیگر بخش‌ها سهیم سازد. زنان در شهرستان زنده‌جان هم در بخش‌های مختلف از جمله آموزش مصروف اند، ۶ مکتب دخترانه در زنده‌جان وجود دارد. ما در زنده‌جان چهار نهاد مدنی داریم. اضافه از ۲ و نیم هزار زن عضویت شورای زنان را دارند که در ۷۰ روستای این شهرستان دو زن کار می‌کنند و در برنامه‌های دادخواهی و اطلاع‌رسانی اشتراک می‌کنند. یک کارمند زن در آمریت مخابرات کار می‌کند که در دیگر شهرستان‌ها بی‌پیشینه است. شغل مهم زنان زنده‌جان در این شهرستان پرورش کرم ابریشم است و بسیاری از زنان در این شهرستان مصروف کار و حرفه اند. در بخش زراعت نیز سهم زیادی دارند و در بخش پروسس میوه‌ها نیز فعال اند.

پرسش: وضعیت امنیتی در شهرستان زنده‌جان چگونه است؟

پاسخ: متاسفانه از سال ۱۳۹۷ به این سو که وضعیت امنیتی بسیاری از مناطق رو به خرابی گرایید، امنیت شهرستان زنده‌جان نیز مختل شد و ناامنی آسیب ابتدایی را به فعالیت‌های زنان زد. چون سرمایه‌گذاری‌ها کم شد و فعالیت‌های موسسات نیز متوقف شد. زنان شهرستان زنده‌جان آگاه اند و در گذشته نیز بسیج بوده اند اما از زمانی که وضعیت امنیتی رو به وخامت گرایید، فعالیت‌های زنان کاهش یافت. فقر اقتصادی و شیوع کووید-۱۹ از سویی دیگر وضعیت را بد‌تر از گذشته کرد.

پرسش: شما اشاره کردید که شش لیسه‌ی دختران در شهرستان زنده‌جان هست، چقدر از این دختران موفق می‌شوند تا پس از دوران مکتب، به شهر برای تحصیلات عالی بیایند؟

پاسخ: دختران زنده‌جان بیشتر شان تا صنف ۱۲ درس می‌خوانند اما پس از آن نزدیک به ۲۰درصد شان موفق می‌شوند برای ادامه‌ی تحصیلات عالی به شهر بیایند. یکی از دلایل ترک تحصیل عالی برای دختران فقر اقتصادی است و دیگر نبود کورس‌های پیش‌کانکوری. اما پسران به صورت گروهی به هرات میایند و این کورس‌ها را فرا می‌گیرند و دختران به جز ۲۰ درصدی که برای تحصیلات عالی به شهر می‌آیند، دیگران خانه‌نشین می‌شوند.

پرسش: زنان شهرستان زنده‌جان چقدر به تامین صلح باورمند اند و چه نگرانی‌هایی دارند؟

پاسخ: زنان زنده‌جان به خاطر اوضاع کنونی نگران اند. نگرانی آنان از این جهت است که وضعیت امنیتی روز به روز بدتر از گذشته می‌شود و آسیب‌هایی که به پیکره‌ی اجتماع وارد می‌شود بیشتر دامن زنان را می‌گیرد. آینده‌ گنگ و نامعلوم است و زنان از این بابت سخت نگران اند. این‌که دستاوردهای ۲۰ سال گذشته چه می‌شود. زنانی که در طول این ۲۰ سال تا مقطع دکترا درس خواندند، زنانی که تجارت و سرمایه‌گذاری کردند و به زندگی و آینده در این کشور امیدوار بودند. این آینده‌ی تاریک یاس را به وجود می‌آورد.

ترتیب: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail