یک‌شنبه و چهارشنبه بازار، از سال‌ها به این سو به هدف فروش تولیدات و ایجاد زمینه‌ی بازاریابی برای بازرگانان زن در هرات وجود داشته است. اما شماری از زنان فروشنده می‌گویند که این بازار از رونق افتاده است.

این بازار‌، از سوی انجمن توان‌مند‌سازی بانوان در هرات روز‌های یک‌شنبه و چهار‌شنبه برگزار می‌شود.

برخی از این زنان می‌گویند، این مکان برای فروش تولیدات‌شان زیاد مناسب نیست و مردم نیز از تولیدات آنان استقبال نمی‌کنند.

لینا کاظمی، بازرگانی که از سال‌ها به این سو در یک‌شنبه و چهار‌شنبه‌بازار شرکت می‌کند و از کم‌رونقی این بازارها شکایت دارد.

وی‌ می‌افزاید: «مکان مناسبی برای فروش تولیدات ما در شهر وجود ندارد و اگر از تولیدات ما استقبال شود، این بازار‌ها تا حدودی مفید است.»

خانم کاظمی می‌گوید، مردم از تولیدات‌شان زیاد خرید نمی‌کنند و نیاز است تا مکان مناسبی برای فروش تولیدات‌شان ایجاد شود.

در همین‌حال، برخی از بازرگانانی که تازه در این دکان گرفته اند، می‌گویند که برای فروش تولیدات‌شان در این بازار‌ها باید مکان مناسبی ایجاد شود.

نرگس امینی می‌گوید: «زمینه‌ی فروش تولیدات برای ما کم است و باید این بازار به موقعیت بهتر و شلوغ‌تری انتقال یابد.»

از سوی دیگر، برخی دیگر از فروشنده‌گان اما می‌گویند، وجود این بازار برای شان غنیمت است.

جمیله حسینی، فروشنده‌ در این بازار می‌گوید که بازرگانان زن برای فروش تولیدات‌شان مکان مناسبی ندارند و این بازار تا حدودی می‌تواند موثر واقع شود.

وی می‌افزاید: «در کنار این‌که بازار‌ فروش نداریم، برگزاری نما‌یشگاه‌ها نیز کاهش یافته است.»

خانم حسینی می‌گوید، حکومت باید برای بازرگانان زن فروشگاه‌های ویژه‌یی را ایجاد کنند.

در همین‌حال، مسؤولان انجمن توان‌مند‌سازی زنان می‌گویند، بازرگانان زن برای فروش تولیدات‌شان مکان ویژه‌یی ندارند و در وضعیت موجود، این بازار به آن‌ها کمک می‌کند.

رومینا عثمانی مسؤول انجمن توان‌مند‌سازی بانوان می‌گوید، این بازار‌ها از شش سال به این سو، به هدف ایجاد زمینه‌ی فروش تولیدات بازرگانان زن ایجاد شده است.

وی می‌افزاید، فروشات در هوای سرد بهتر است و بازار این زنان رونق بهتری دارد.

او می‌گوید بازرگانان زن در هرات مکان مناسبی برای فروش تولیدات‌شان ندارند و این بازار‌ها می‌تواند برای فروش تولیدات‌شان مفید باشد.

این در حالیست که عوامل دیگری نیز چون شیوع کووید-۱۹ و ناامنی، روی تجارت زنان تاثیر منفی گذاشته است.

گزارش‌گر: بهشته عزیز

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail