در سال جاری ۱۱۰۶ قضیه‌ی خشونت در برابر زنان در حوزه‌ی غرب کشور ثبت شده است. بر اساس آمار، خشونت‌ها در برابر زنان ولایت‌های بادغیس و غور نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

بر اساس آماری که ریاست‌های امور زنان ولایت‌های حوزه‌ی غرب به دست می‌دهند، آمار خشونت بر زنان در این حوزه به ۱۱۰۶ قضیه می‌رسد.

هرات با ثبت ۶۷۴ مورد خشونت در برابر زنان، در صدر جدول ولایت‌های حوزه‌ی غرب قرار دارد.

سهیلا صبری، مسؤول بخش مطبوعات ریاست امور زنان ولایت هرات می‌گوید، در سال گذشته آمار خشونت بر زنان در ولایت هرات به ۸۰۱ مورد می‌رسید که ام‌سال ۱۵ درصد کاهش یافته است.

به گفته‌ی خانم صبری، نوعیت خشونت‌های ام‌سال؛ اختطاف، ازدواج‌های اجباری، سقط جنین، قتل، تجاوز جنسی و لت‌وکوب بوده است.

رئیس امور زنان ولایت فراه می‌گوید، در سال جاری، ۱۳۶ قضیه‌ی خشونت بر زنان ثبت شده است که عوامل آن ناامنی، فقر و وجود دیدگاه‌های سنتی در میان افراد جامعه است.

وی ‌افزاید ناامنی‌ها عامل ثبت نشدن بسیاری از قضایای خشونتی است که در این ولایت اتفاق می‌افتد.

به گفته‌ی وی، در سال گذشته آمار خشونت در این ولایت به ۱۴۰ مورد می‌رسید.

در همین حال، آمار خشونت بر زنان در ولایت بادغیس بر اساس آمار به دو برابر شده است.

راحله نادری، رئیس امور زنان ولایت بادغیس می‌گوید در طی سال جاری خورشیدی، ۷۵ مورد خشونت در برابر زنان در ولایت بادغیس ثبت شده است که این آمار در سال گذشته با ۳۵ مورد می‌رسید.

راحله نادری، ریس امور زنان در این ولایت می‌افزاید: «نوعیت این خشونت‌ها بیشتر توهین، ازدواج‌های اجباری و لت‌وکوب بوده است که به دلیل خصومت‌های قومی، فقر دانش و آگاه نبودن از حقوق زنان است.»

مسؤولان در ولایت نیمروز نیز از افزایش آمار خشونت‌ها بر زنان خبر می‌دهند.

رحیمه شتی، مسؤول بخش مطبوعات ریاست امور زنان ولایت نیمروز می‌گوید، در سال جاری خورشیدی تا کنون ۱۰۰ قضیه‌ی خشونت بر زنان در این ولایت ثبت شده است.

به گفته‌ی خانم دشتی، نوعیت این خشونت‌ها بیشتر قتل، خودکشی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن است.

به گفته‌ی رحیمه دشتی، آمار خشونت بر زنان در این ولایت در سال گذشته به ۱۰۵ مورد می‌رسید.

در ولایت غور اما در سال جاری، ۱۲۱ مورد خشونت در برابر زنان ثبت شده است.

زرمینه کشتیار، مسؤول بخش مطبوعات ریاست امور زنان ولایت غور می‌گوید، نوعیت خشونت‌ها بر زنان ام‌سال بیشتر قتل، خودکشی، و فرار از منزل است.

در سال گذشته، آمار خشونت بر زنان در ولایت غور به ۱۱۳ مورد می‌رسید.

گزارش‌گر: مرجان وفا

 

 

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail