جنبش زنان افغانستان با عضویت ۳۰ تن زنان فعال هرات از نهادهایی مدنی و حقوق بشر از یک‌ماه با این طرف ایجاد شده است. این جنبش برای دفاع از حقوق زنان افغانستان در گفت‌و‌گوهای صلح میان طالبان و حکومت ایجاد شده است.

شماری از زنانی که عضویت این جنبش را دارند می‌گویند، زنان در سرتاسر افغانستان باید در این جنبش اشتراک کنند تا در گفت‌و‌گوهای صلح از حق شان دفاع کنند.

صالحه محمدی یکی از اعضای این جنبش از حضور کم زنان در میز گفت‌و‌گوهای صلح ابراز نگرانی می‌کند.

خانم محمدی می‌گوید، در مذاکرات صلح از بیست هیأت گفت‌و‌گو کننده با طالبان فقط پنج تن آن را زنان تشکیل می‌دهند و با این رقم کم امکان دارد در گفت‌و‌گوهای صلح با طالبان حقوق زنان تامین نشود.

خانم محمدی می‌افزاید: «ما در این جنبش اشتراک کردیم تا کمپاین‌هایی را برگزار کنیم و زنان در سرتاسر افغانستان را با خود متحد سازیم و برای دفاع از حقوق مان یک صدا شویم.»

در همین حال برخی از اعضای دیگری این جنبش می‌گویند با افزایش تعداد زنان در این جنبش، آنان فرصت بیشتری را برای مبارزه خواهند داشت.

زهرا کرامت یکی دیگر از اعضای این جنبش می‌گوید زنان افغانستان بار دیگر هرگز قربانی دوران تاریک حکومت طالبان نخواهند شد.

خانم کرامت می‌افزاید: «ما این جنبش را ایجاد کردیم تا از طریق آن به زنان در سرتاسر افغانستان هم‌دست شویم و برای این که طالبان حقوق ما را به رسمیت بشناسند مبارزه کنیم.»

این در حالیست که برخی از اعضای این جنبش می‌گویند مردم و حکومت باید در قسمت حمایت از زنان در این جنبش همکاری کنند.

سکینه حسینی نماینده‌ی مردم در شورای ولایتی هرات می‌گوید: «این جنبش برای زنان در راستای تامین حقوق شان کمک می‌کند اما اگر حکومت و مردم با ما همکاری نکنند هیچ نتیجه‌ی نخواهد داشت.

در این میان اما مسؤولان این جنبش، برگزاری این جنبش‌ها را در مذاکرات صلح مفید می‌دانند.

سونیتا شریف مسؤول جنبش زنان افغانستان می‌گوید که آنان در یک‌ماه کاری شان با زنانی که به حیث هیأت مذاکره‌کننده صلح در دوحه حضور دارند، صحبت‌هایی داشته اند.

خانم شریف می‌افزاید: «ما با حبیبه سرابی و شریفه زرمتی در مورد تامین حقوق زنان گفت‌و‌گو‌هایی زیادی داشتیم و صدای دادخواهی‌های زنان را به آنان رساندیم تا در آن‌جا از حق زنان افغانستان دفاع کنند.»

او هم‌چنان می‌گوید این جنبش در قدم اول برای زنان ذهنیت سازی می‌کند و آنان را برای مبارزه آماده می‌کند و بعدا برای این‌که زنان در سرتاسر افغانستان را به این جنبش سهیم سازند برنامه‌های دادخواهی برگزار می‌کنند.

این در حالیست که زنان افغانستان توقع دارند تا با برگزاری این جنبش‌ها و با رساندن صدای دادخواهی خود به طالبان، از حقوق شان در مذاکرات صلح دفاع کنند.

گزارش‌گر: بهشته عزیز

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail