رسانه‌ها رکن چهارم حکومت‌های دموکراسی اند، آن‌چه اما امروزه قابل نگرانیست این که شمار زیادی از خبرنگاران زن به دلایلی از جمله شیوع ویروس کرونا و چالش‌های درون‌سازمانی، بیکار شده اند. برای بحث بیشتر در این مورد با عاطفه غفوری، مسوول بخش زنان کمیته‌ی مصؤونیت خبرنگاران گفت‌گویی داریم که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: گفته‌هایی وجود دارد که شمار خبرنگاران زن کاهش یافته است، آمار مشخصی در این مورد دارید؟

پاسخ: کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران، هر شش ماه در سال گزارشی از وضعیت کاری خبرنگاران نشر می‌کند. در سال گذشته، ۳۰ زن خبرنگار کارهای خود را از دست دادند و یا مجبور شدند تغییر شغل دهند، اما ام‌سال تا کنون، ۱۰ زن یا کار خود را از دست دادند و یا هم تغییر شغل داده اند و این جای نگرانی دارد.

پرسش: دلیل کاهش آمار خبرنگاران زن چیست؟

پاسخ: متاسفانه، کوید-۱۹ روی همه‌ی ابعاد زندگی مردم تاثیر گذاشت و این مسئله روی اقتصاد رسانه‌های نیز بی‌تاثیر نبود.

به همین دلیل امتیازات و امکانات در رسانه‌ها تغییر کرد و فضای سیاسی حاکم در جامعه و نگرانی‌ها از آینده‌ی مبهم رسانه‌ها و خبرنگاران، رسانه‌ها را تحت تاثیر قرار داد. پس از شیوع ویروس کرونا، فشار کار در رسانه‌ها بیشتر شد، امتیازات کاهش پیدا کرد و مصارف در جامعه بلند رفت، با این حال، شماری از خبرنگاران مجبور شدند که از کار رسانه‌ای کنار روند و به شغل‌های دیگر بپردازند.

پرسش: این چالش‌هایی که گفتید، تنها زنان را متاثر ساخته یا مردان هم از این وضعیت متاثر شده اند؟

پاسخ: واضح است که جامعه‌ی ما بیشتر پذیرای مردان است تا زنان. از سویی هم برخی دیدگاه‌ها مبنی بر این که زنان نباید کار رسانه‌ای کنند، زنان را بیشتر آسیب‌پذیر کرده است.

پرسش: پس می‌توان گفت که افراط‌گرایی نیز در کنار شیوع ویروس کرونا، در بیکار شدن خبرنگاران زن نقش داشته است، درست؟

پاسخ: اظهار نظرهایی که از سوی افراد بانفوذ می‌شود، روی افراد جامعه تاثیر دارد.

رشد افراط‌گرایی در هرات و بلند شدن صداهایی خلاف کار زنان در رسانه و چالش‌هایی دیگری که از سوی جامعه و رسانه‌ها سد راه زنان قرار دارد، سبب شده است تا خبرنگاران زن تحت فشار قرار گیرند. و این برخوردهای افراطی روی زنان تاثیر دارد.

پرسش: با توجه به این وضعیت، امیدی هست تا  وضعیت خبرنگاران زن بهبود یابد؟

پاسخ: نیاز است تا خبرنگاران زن از سوی رسانه‌ها و خبرنگاران مرد حمایت شوند، در کنار این، من از مردم، جامعه و نهادهای رسانه‌ای می‌خواهم تا زنان را حمایت کنند و رسانه‌ها فرصت‌های کاری بیشتری را در اختیار زنان قرار دهند چون زنان ثابت کرده اند که می‌توانند مدیران و گزارش‌گران تحقیقی خوبی باشند.

پرسش: کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران برای رفع این چالش‌ها چه کرده است؟

پاسخ: کمیته‌ی مصؤونیت خبرنگاران، بیشتر برای مصؤونیت خبرنگاران کار می‌کند. در زمان قرنطین، کمیته، برای خبرنگاران روان‌پزشکانی را معرفی کرد تا با دغدغه‌ی کمتری کار کنند و  لیستی از خبرنگارانی که بیکار شده اند در کمیته وجود دارد و تلاش می‌شود تا دوباره کار پیدا کنند.

ترتیب: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail