شماری از زنان در ولایت بادغیس در دیدار با سرپرست ولایت، خواهان رساندن صدای شان به گوش اشتراک‌کنندگان در مذاکرات صلح شدند. آنان خواستار حفظ دستاوردهای شان پس از مذاکرات صلح اند.

این زنان می‌گویند در صورتی از مذاکرات صلح استقبال می‌کنند که نظام جمهوریت حفظ شود.

راحله نادری رئیس امور زنان ولایت بادغیس می‌گوید در این نشست، زنان خواهان حفظ نظام جمهوریت شدند.

این زنان هم‌چنان از حکومت می‌خواهند تا در جریان مذاکرات صلح، دستاوردها، حقوق زنان و هم‌چنان آزادی بیان حفظ شود.

در این نشست که بیشتر زنان شهرستان‌های بادغیس که از جنگ متضرر شده بودند اشتراک داشتند و حمایت خود را از پروسه‌ی صلح اعلام کردند.

لیلما نورزاد، از فعالان مدنی در ولایت بادغیس می‌گوید، در مذاکرات صلح باید روی حفظ حقوق زنان و کودکان در افغانستان در تاکید شود.

به گفته‌ی خانم نورزاد، زنان خواستار تامین صلح در کشور اند اما نظام جمهوریت خط سرخ آنان است.

خانم نورزاد می‌افزاید، نظام جمهوریت در افغانستان تضمین حفظ حقوق زنان، عدم تبعیض میان افراد و دموکراسی است.

مسوولان محلی در ولایت بادغیس اما به اشتراک کنندگان در این جلسه اطمینان دادند که دستاوردهای زنان و آزادی بیان در افغانستان محفوظ می‌ماند.

فیض محمد میرزا زاده سرپرست ولایت بادغیس می‌گوید، حضور فعال زنان در عرصه‌های سیاست، نظام، آموزش، صحت و دیگر بخش‌ها از دستاوردهای دو دهه‌ی حکومت افغانستان است و حکومت از این دستاوردها حمایت خواهد کرد.

این در حالیست که از چندی به این سو، زنان در گردهمایی‌ها و نشست‌های متعدد، خواستار تامین صلح مشروط بر حفظ نظام جمهوریت، آزادی و حقوق زنان و آزادی بیان می‌شوند.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail