برنامه‌ی آگاهی‌دهی از قانون دسترسی به اطلاعات از سوی کمیسیون دسترسی به اطلاعات با حضور شماری از خبرنگاران، فعالان مدنی، نهادهای حامی رسانه‌ها و اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات در ولایت هرات برگزار شد.

این برنامه جهت ارزیابی چالش‌های خبرنگاران و راه‌کارها برای چگونگی تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات برگزار شد.

نجیبه مرام، معاون کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید، قانون حق دسترسی به اطلاعات بر دیگر قوانین ارجحیت دارد و در اصل اطلاعات امانت مردم نزد اداره‌هاست و رسانه‌ها حق دارند، آن را مطالبه کنند.

شماری از اعضای کمیسیرن دسترسی به اطلاعات می‌گویند از طریق این قانون باید روی کارکرد حکومت کنترل صورت گیرد.

زهرا موسوی، عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات میگوید که فساد اداری موجود، سواستفاده از وظیفه و ضعف مدیریت سبب شده تا مسوولان اداره‌های دولتی به محرمیت هرگونه اطلاعات پافشاری کنند.

وی افزود، مالکیت اطلاعات از آن مردم و مردم حق دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند و از این طریق از حق آزادی بیان خود نیز استفاده کنند.

وی افزود، خوب است که از مرحله‌ دسترسی به اطلاعات به مرحله‌ی استفاده از اطلاعات برسیم.

به باور وی، هرقدر که تقاضای اطلاعات از سوی رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی زیادتر شود، اداره‌ها مکلف به تمکین می‌شوند.

از دیدگاه خانم موسوی، باید قانون دسترسی به اطلاعات از سوی رسانه‌ها برجسته شود و نهادهای جامعه‌ی مدنی نیز باید با برگزاری برنامه‌های آموزشی به برجسته‌سازی قانون دسترسی به اطلاعات بپردازند.

آگاهان امور رسانه‌ای اما بر نهادینه‌سازی فرهنگ انتشار اطلاعات از سوی اداره‌ها تاکید می‌کنند.

فیصل کریمی، استاد دانشکده‌ی ژورنالیزم دانشگاه هرات می‌گوید نهادینه‌سازی انتشار اطلاعات پیش از تقاضای شهروندان و خبرنگاران از طریق وب‌سایت‌های اداره‌ها می‌تواند روند دسترسی به اطلاعات را تسریع کند.

به گفته‌ی وی، نبود واحدهای روابط عمومی نظام‌مند نیز بر چالش‌ها افزوده است.

آقای کریمی افزود، در بخش روابط عمومی اداره‌ها باید افرادی استخدام شوند که دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی ژورنالیزم و یا روابط عمومی باشند.

در این برنامه پنلی نیز با حضور خبرنگاران، نهادهای حامی رسانه‌ها و اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات دایر شد.

فرییا آرام، خبرنگار تلویزیون طلوع از تناقض در ارائه‌ی  اطلاعات از سوی برخی از منابع یاد کرد.

وی افزود، برخی از منابع اطلاعات غلط را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند که این برای خبرنگاران مشکل‌ساز است.

مسئولان در کمیته‌ی امنیت و مصئونیت خبرنگاران می‌گویند، باید راه‌کارهای عملی برای دسترسی خبرنگاران و شهروندان به اطلاعات به وجود آید.

همایون نظری، مسئول کمیته‌ی مصئونیت خبرنگاران در ولایت هرات، بیشترین چالش دسترسی به اطلاعات در هرات وجود دارد.

این در حالیست که قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان، در میان حدود ۱۳۰ کشور مقام نخست را گرفت اما آن‌چه هنوز چالش‌زاست، عدم آگاهی و عدم ارائه‌ی اطلاعات از سوی مسئولان حکومتی به خبرنگاران و شهروندان است.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail