بر اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه‌ی غرب، نزدیک به ۱۰ هزار کودک کار در هرات وجود دارد. این کودکان، با آزارهای جسمی و جنسی هنگام کار مواجه اند. با این که مسوولان در اداره‌ی کار و امور اجتماعی همواره از تلاش‌‌ها جهت بهبود وضعیت این کودکان سخن می‌گویند، اما به گفته‌ی مسوولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر، وضعیت این کودکان رو به بهبود نیست.

برای صحبت بیشتر در این مورد با ملکه رسولی، مسوول بخش کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت‌گویی داریم

پرسش: در آمار های رسمی و غیر رسمی، آمار کودکان کار از ۹ تا ۱۵ هزار گفته می‌شود، در کمیسیون مستقل حقوق بشر آمار مشخصی از این کودکان وجود دارد؟

پاسخ: هیچ نهاد غیردولتی نمی‌تواند آمار مشخصی در این زمینه داشته باشد آمار دقیق سالانه از سوی اداره‌ی کار و امور اجتماعی برای ما می‌رسد. طی یک سروی، اداره‌ی کار و امور اجتماعی به همکاری مووسسه‌ی یونیسیف، نزدیک به ۹ هزار کودک را ثبت کرده اند که این کودکان مصروف تکدی‌گری، دست‌فروشی و کار اند. اما آمار بیش از این است و تا به ده هزار نیز می‌رسد.

پرسش: کمیسیون مستقل حقوق بشر، برای این کودکان چه برنامه‌هایی دارد؟

پاسخ: کمیسیون مستقل حقوق بشر بر اساس برنامه‌ی عملی که دارد که هدف از آن آرامش و رسیدگی به حقوق اساسی کودکان است، تلاش می‌کند کودکان را مورد حمایت قرار دهد تا آنان به خدمات صحی و آموزش دسترسی داشته باشند، ما جلساتی را با والدین و کودکان داریم تا در مورد حقوق شان برای شان آگاهی‌دهی کنیم و دادخواهی کنیم. تلاش ما این است که همین تعداد کودکان کار در هرات، تعداد شان کاهش پیدا کند و بیش از این نشود.

پرسش: کودکان کار چقدر ممکن است سبب آسیب‌های اجتماعی شوند؟

پاسخ: کودکان قشر آسیب‌پذیر اجتماع اند و اما کودکان کار از نیمه‌های شب در حرکت اند و در دروازه‌های دکان‌ها به سرقت و یا تکدی‌گری و یا هم کارگری مشغول اند، ضمن این که نظم اجتماع را بر هم می‌زنند، مورد آزار جنسی و جسمی نیز واقع می‌شوند.

پرسش: چرا آمار کودکان کار به جای این که کاهش پیدا کند، روز به روز در حال افزایش است؟

پاسخ: بی‌برنامه‌گی در خانواده‌ها و نبود یک سرگرمی سالم و تعطیلی مکاتب در زمانه‌ی کرونا در کنار فقر اقتصادی و ناامنی سبب شده تا این کودکان را به بیرون از خانه بکشاند و آنان در بی‌سرنوشتی به سر ببرند.

هر چند برخی از موسسه‌ها هستند که در همین راستا کار می‌کنند و تلاش می‌کنند تا وضعیت بهبود یابد. این مووسسه‌ها برای کودکان کار بسته‌های مواد بهداشتی و مواد غذایی توزیع می‌کنند اما این تلاش‌ها بسنده نیست و خلاف انتظارها، روز به روز بر آمار این کودکان افزوده می‌شود.

پرسش: از دیدگاه شما، آیا تلاش‌های اداره‌ی کار و امور اجتماعی برای بهبود وضعیت این کودکان و یا کاهش آمار کودکان موثر بوده است؟

پاسخ: مووسسه‌های زیادی هستند که در این قسمت کار می‌کنند، تلاش‌های اداره‌ی کار و امور اجتماعی نیز جریان دارد و تا اندازه‌یی نیز برای پیشگیری از افزایش این شمار از کودکان کمک کرده اما باز هم نیاز است تا بیش از گذشته کار و تلاش شود.

ترتیب: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail