مشاعره‌ی ملی آنلاین میان شاعران بیست ولایت افغانستان با محتوای صلح، از سوی اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ هرات در مرکز آموزشی لنکن برگزار شد.

مسوولان در اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ هدف از برگزاری این برنامه را آشنایی شاعران افغانستان با یکدیگر عنوان می‌کنند.

آریا رئوفیان رییس اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ می‌گوید، به دلیل ممانعت از اجتماعات، شیوع ویروس کرونا بسیاری از برنامه‌ها را متوقف کرده بود، به همین دلیل اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ مشاعره‌ی ملی را به هدف ایجاد صلح در کشور برگزار کرده است.

آقای رئوفیان می‌افزاید، در فضای اختناق‌آور کنونی، برگزاری این برنامه‌ کمک می‌کند تا چرخه‌ی برنامه‌های فرهنگی و تبادل نظر میان شاعران و فرهنگیان متوقف نشود.

به گفته‌ی وی، افغانستان متشکل از حوزه‌های فرهنگی متنوع و تاثیرگزار است که در گذشته کم‌تر این حوزه‌ها به هم وصل شده اند و موانع امنیتی و اقتصادی از چالش‌های است که این برنامه‌ها را متوقف کرده است.

به گفته‌ی وی، این برنامه در سرتاسر افغانستان ادامه خواهد داشت.

با این حال، شماری از شاعران که در این برنامه اشتراک کرده اند، برگزاری چنین برنامه‌ها را جهت آشنایی بیشتر شاعران با یکدیگر موثر می‌دانند.

اسدالله یوسفی شاعر و عضو انجمن ادبی هرات، مشاعره میان شاعران با محور صلح را برای تامین صلح موثر می‌داند.

او می‌گوید، ما در کشوری زندگی می‌کنیم که جنگ است و شاعران کم‌تر می‌توانند با یکدیگر ملاقات و آشنایی داشته باشند اما این برنامه‌ها کمک می‌کند تا شاعران با هم اندیشه‌ها و ایده‌های یک‌دیگر آشنا شوند.

جاوید نبی‌زاده، از دیگر شاعران هراتی می‌گوید، هر حرکتی که تسهیل‌کننده‌ی صلح باشد، برای کشور تاثیرگزار است.

«در شرایط کنونی که کرونا همه‌چیز را از ما گرفته است، برگزاری چنین برنامه‌هایی قطعا تاثیرگزار است.»

به گفته‌ی وی، صلح در افغانستان سیاسی شده و دخیل شدن شاعران در مسئله‌ی صلح تاثیرگزار است، شعر افغانستان در هر موضوعی باید موضع بگیرد.

گفتی‌ست که این برنامه‌ها در گذشته به صورت حضوری برگزار می‌شد اما شیوع ویروس کرونا سبب شده است تا این چنین گفتمان‌ها به گونه‌ی آنلاین برگزار شود و گستردگی این برنامه نشان می‌دهد که می‌توان در برخی موارد، چالش کرونا را به فرصت تبدیل کرد.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail