کرونا درد مشترک همه‌ی مردم جهان است و تاثیرات منفی صحی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست، در این میان اما، کارکنان برخی مشاغل بیشترین ضربه را به دلیل شیوع این ویروس متحمل شده اند. آموزگاران قراردادی معارف از ابتدای سال جاری تا کنون هیچ معاشی دریافت نکرده اند و این روند، زندگی آنان را مختل کرده و آنان را با چالش‌های اقتصادی مواجه کرده است.

در سال‌های گذشته، ۳ هزار و ۵صد آموزگار قراردادی در هرات وجود داشت که از ابتدای سال جاری تا کنون بیکار اند.

سمیه یکی از آموزگاران قراردادی در یکی از مکتب‌های دولتی بود، اما از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا کنون بیکار است و به دلیل این که مکتب‌های دولتی بسته است، هیچ معاشی دریافت نکرده است.

او می‌گوید، با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است و اگر تا آخر سال جاری، وضعیت همین‌گونه پیش برود، شاهد بحران اقتصادی در زندگی خود خواهد بود.

احمد یکی دیگر از آموزگاران قراردادی است. او می‌گوید، در چهار سال گذشته از طریق شغل آموزگاری امرار معاش می‌کرد اما حالا در ماه پنجم تعلیمی امسال قرار دارد و هیچ اثری از کار در مکتب و معاش نیست.

وی می‌افزاید، دولت باید حداقل نیم معاش او و دیگر آموزگاران را بپردازد تا از بحران اقتصادی در خانواده‌های آموزگاران جلوگیری کند.

به گفته‌ی وی، دولت باید برای جلوگیری از گسترش فقر، حداقل مقداری از معاش ماهانه آنان را پرداخت کند.

او افزایش نرخ بیکاری و عدم پرداخت معاش را برای کارمندان قراردادی، مقدمه‌ی یک بحران اقتصادی برای بیش از سه هزار خانواده‌یی می‌داند که آموزگاران نفقه‌ی آن را تامین می‌کردند.

فاطمه از دیگر آموزگاران قراردادی مکتب‌های دولتی است، او به دلیل این که همسرش را از دست داده است، با این معاش نفقه‌ی خود و فرزندان خود را تامین می‌کند.

با این حال، مسئولان در معارف هرات می‌گویند، تا کنون هیچ‌ طرحی برای پرداخت معاش آموزگاران قراردادی وجود ندارد.

ذکریا رحیمی، رییس اداره‌ی معارف  هرات می‌گوید، آموزگاران قراردادی، بر اساس ساعات درسی معاش می‌گیرند و در صورتی که مکتب‌ها مسدود باشد، این آموزگاران نیز معاشی دریافت نخواهند کرد.

این در حالیست که در سال تعلیمی ۱۳۹۸، بیش از ۳ هزار آموزگار قراردادی در مکتب‌های دولتی و نزدیک به ۸ هزار آموزگار در مکتب‌های خصوصی مصروف تدریس بوده اند که از ابتدای سال جاری تا کنون بیکار اند.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail