غور ازجمله ولایت‌هایی است که در صدر فهرست خشونت‌ها در برابر زنان قرار دارد و زنان این ولایت، باید برای ادامه‌ی حیات شان از سد حادترین خشونت‌ها عبور کنند. بر علاوه‌ی چالش‌ سنت مردسالار و نبود زمینه‌های رشد برای زنان غوری، اکنون وجود گروه‌های مسلح غیرمسوول نیز بر مشکلات شان افزوده است.

حلیمه پرستش، رییس اداره‌ی امور زنان این ولایت می‌گوید، از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۰ مورد خشونت در برابر زنان ثبت شده است.

این آمار شامل ۶ مورد اقدام به خودکشی، ۱۲ مورد لت‌وکوب، ۲ مورد خودکشی و ۲۰ مورد رجعت داده به مراکز حمایوی است.

اما این آمار کل خشونت‌ها در این ولایت نیست، فعالان حقوق بشر با ذکر این مطلب می‌گویند، خشونت‌ها بر زنان غوری، بیش از آمار ارائه شده است.

با این که رییس اداره‌ی امور زنان این ولایت تاکید می‌کند که از ابتدای سال جاری نکاح اجباری ثبت نشده است اما فعالان حقوق بشر می‌گویند ۷۰ درصد از ازدواج‌های زنان در این ولایت نکاح اجباری است.

حسن حکیمی، فعال حقوق بشر در این ولایت می‌گوید، نود درصد از دختران غور به دلیل مشکلات امنیتی به مکتب دسترسی ندارند و از ابتدایی‌ترین حقوق شان محروم اند.

به گفته‌ی آقای حکیمی، سنت‌های مرد سالار و عرف حاکم در جامعه‌ی غور به زنان اجازه نمی‌دهد تا در صورتی که مورد خشونت قرار بگیرند، دادخواهی کنند.

«هفتاد درصد این دختران بدون رضایت ازدواج می‌کنند و در بدل پول‌های گزاف و یا مواشی ازدواج می‌کنند.»

به گفته‌ی آقای حکیمی از پنج صد هزار تا دوصد هزار افغانی بابت ازدواج دختران به عنوان «پیشکش یا طویانه» گرفته می‌شود که این هم سبب شده تا خشونت در برابر زنان بیشتر شود.

این فعال حقوق بشر از چشم دید خود در جرگه‌های قومی برای حل چالش‌های خانوادگی می‌گوید: «زن همیشه طرف محکوم است.»

در جرگه‌های قومی که برای حل خشونت‌های خانوادگی برگزار می‌شود زن اجازه‌ی حضور ندارد و فیصله‌ها بیشتر به نفع مردان صورت می‌گیرد.‎

نوریه احمدی، فعال حقوق زن در این ولایت نیز وضعیت زنان در این ولایت را اسف‌بار توصیف می‌کند.

خانم احمدی می‌افزاید، ناامنی، مهریه‌های گزاف، خشونت‌های خانوادگی و نبود زمینه‌های رشد برای زنان، امان از زنان بریده است.

نوریه احمدی، اداره‌ی امور زنان و نهادهای قضایی را به کم کاری در راستای بهبود وضعیت زنان متهم می‌کند.

به باور وی، بی‌باوری به نهادهای قضایی سبب شده تا قضایای خشونت در برابر زنان به جرگه‌های قومی کشانده شود.

دیده شود که جرگه‌های قومی که متشکل از مردانی است که خودشان نیز به دلیل پرورش سنت مردسالار عامل خشونت اند، چه دردی از زنان دوا خواهد کرد.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail