خبرگزاری بانوان افغانستان میزگرد گفت‌وگویی آنلاین را با بررسی «‌دشواری‌های مادر بودن در شرایط کرونا» برگزار کرد.

سکینه حسینی‌، عضو شورای و لایتی هرات و مادر یک فرزند، ماه‌جبین سلطانی کارمند اداره‌‌ی مستوفیت هرات و مادر شش فرزند و الهه ساحل عکاس خبرنگار و مادر دو فرزند در مورد چالش‌های مادر بودن در شرایط کرونا بحث کردند.

در ابتدای بحث مادران، برای مدیریت زندگی کودکان شان در زمانه‌ی کرونا از برنامه‌ها و تجربه‌های شان سخن گفتند.

الهه ساحل، عکاس خبرنگار و مادر دو فرزند می‌گوید که در مرحله مبارزه با کرونا، مسئولیت سنگینی روی دوش مادران است.

او می‌گوید، مادران شاغل وضعیت دشوار‌تری سپری می‌کنند.

خانم ساحل می‌گوید، از ابتدا تلاش کرده تا همه چیز را در خانواده مدیریت کند.

وی تقسیم کار را یکی از راه‌های مناسب مدیریت در شرایط کرونایی می‌داند.

در همین حال ماه‌جبین سلطانی، کارمند اداره‌ی مستوفیت هرات و مادرشش فرزند می‌گوید، در شرایط کرونایی، تمرکزش بیشتر روی مدیریت برنامه‌های درسی کودکانش بوده است و تلاش کرده تا در این شرایط نحوه‌ی آموزش کودکان به خوبی به پیش برود.

وی می‌گوید، فضای خانواده را طوری آماده ساخته است که قرنطینه را به یک فرصت بدل کرده است تا وقت بیشتری را با کودکان بگذراند و بهتر به مشکلات آنان رسیده‌گی کند.

خانم سلطانی می‌گوید، طوری برنامه‌ریزی کرده است که کودکانش از تاثیرات کرونا در امان باشند و تا حد ممکن این وضعیت برای آنان مفید واقع شود.

سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات و مادر یک فرزند، می‌گوید تلاش کرده است تا در کنار مدیریت استرس خودش، فضای را برای خانواده‌اش امن نگه‌دارد.

وی می‌گوید، برای مدیریت این وضعیت برای کودکش برنامه‌ریزی دقیقی داشته است، در کنار برنامه‌های آموزشی، تلاش کرده است تا کودکش را با برنامه‌های تفریحی سرگرم کند تا از اثرات روانی  کرونا در امان باشد.

پس از بحث روی تجربه‌ها و دشواری‌های مادر بودن در شرایط کرونا این مادران توصیه‌های شان را برای مدیریت بهتر وضعیت کرونایی داشتند و تاکید کردند که مادران از قرنطینه به عنوان یک فرصت استفاده کنند و فضای خانواده را برای صمیمیت و همکاری بین اعضای خانواده آماده سازند.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail