شماری از اعضای اتحادیه‌ و آموزگاران مکتب‌های خصوصی، در تجمع اعتراضی امروز شنبه (۱۷ جوزا) بخاطر عدم پرداخت معاش‌های  آموزگاران و مسدود ماندن این مکتب‌ها اعتراض کردند.

اکرام‌الدین حبیبی رییس اتحادیه‌ی مکتب‌های خصوصی ولایت هرات می‌گوید، شش ماه است که آموزگاران مکتب‌های خصوصی بیکار در خانه نشسته اند و این وضعیت برای آنان تبدیل به یک بحران اقتصادی شده است.

به گفته‌ی آقای حبیبی، این دادخواهی‌ها از دو ماه به این سو جریان دارد اما تا کنون نتوانسته اند توجه حکومت را جلب کند.

به گفته‌ی آقای حبیبی، در طول ده سالی که مکتب‌های خصوصی در هرات فعالیت دارند، حدود شش میلیون به حکومت مالیات داده اند و حالا زمان آن است که دولت به داد آن‌ها برسد.

خیرالله صدیقی، مسوول یکی از مکتب‌های خصوصی می‌گوید، آموزگاران مکتب‌های خصوصی از شش ماه به این سو، معاش دریافت نکردند و این باعث تشدید فقر شده است.

فریدون فرحت مدیر یکی از موسسه‌های آموزشی خصوصی می‌گوید، مکتب‌های خصوصی و آموزگاران این مکتب‌ها مورد بی‌مهری دولت قرار گرفته اند و حکومت باید برای حل مشکلات این مکتب‌ها به درخواست آن‌ها مبنی بر مساعدت و قرضه‌ها لبیک بگوید.

مسوولان در اداره‌ی محلی هرات اما می‌گویند، نیاز است تا اقدامات مصوونیتی و حمایت اقتصادی این کارکنان مکتب‌های خصوصی، از سوی اداره‌ی مرکزی صورت گیرد.

جیلانی فرهاد سخن‌گوی اداره‌ ی محلی هرات می‌گوید، اجرای برخی از این درخواست، به حکومت مرکزی تعلق دارد و اداره‌ی محلی هرات این پیشنهادات را با مرکز شریک ساخته است.

حمایت مالی برای آموزگاران مکتب‌های خصوصی، قرضه‌دهی به این مکاتب برای پرداخت کرایه و معاش کارکنان اداری، نوبتی ساختن مکتب‌ها و رسمی‌ساختن طرح آموزش آنلاین از خواسته‌های این اعتراض کنندگان است.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail