در چند سال پسین زنان، در گوشه و کنار افغانستان سعی بر این دارند تا چالش‌ها و توانایی‌های خود را  به گونه‌های مختلف انعکاس دهند، فوزیه احمدی نیز می‌کوشد تا توانایی‌هایش را با خلق آثار متفاوت هنر مینیاتوری، نشان دهد. خبرگزاری بانوان افغانستان، برای معرفی و بحث پیرامون فعالیت‌های خانم احمدی با او گفت‌‌وگویی را ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: پیشینه‌ی فعالیت تان در دنیای هنر به چه زمانی بر می‌گردد؟

پاسخ: از کودکی به هنر مینیاتوری علاقه داشتم پس از این‌که مکتب را به پایان رساندم وارد انستیتوت استاد کمال‌الدین بهزاد شدم، از آن زمان تاکنون این هنر را ادامه می‌دهم.

پرسش: چه انگیزه‌ی سبب شد که به نقاشی روی بیاورید؟

پاسخ: فقر فرهنگی موجود در جامعه وعدم آگاهی از حقوق واقعی زنان، سبب شده تا زنان از ارزش کم‌تری در جامعه برخوردار باشند و به‌همین دلیل خواستم از طریق هنرم برای افراد ارزش واقعی زنان را نشان دهم.

زنان در جامعه کنونی موجودات ضعیف و محصور شده به حساب می‌آیند، به‌همین دلیل هر شخصی باید در فکر ایجاد تغییری باشد تا بتوانیم جامعه سالم و با ارزشی داشته باشیم و به دلیل همه این‌ها خواستم تا با به وسیله‌ی برس و رنگ‌ها در قالب تصویر احساسات‌ام را تبارز دهم.

پرسش: شروع هر کاری با یک هدف همراه است، شما در دنیای هنر چه هدفی را دنبال می‌کنید؟

پاسخ: در دنیای هنر سه هدف اساسی را دنبال می‌کنم، اول: بازتاب و انعکاس توانایی‌های زنان، دوم: انعکاس واقعیت زندگی زنان و سوم بازتاب مشکلات زنان و در نهایت هدف کلی‌ام بازتاب وضعیت زنان افغانستانی و به‌ویژه توانایی زنان به وسیله‌ی هنر مینیاتوری است.

پرسش: در نقاشی‌های تان بیشتر چه چیزی را انعکاس می‌دهید؟

پاسخ: به وسیله هنر می‌خواهم توانایی‌های زنان را به نمایش بگذارم و از این طریق می‌خواهم از خودم آثار ماندگاری را به جای بگذارم.

 پرسش: چرا می‌خواهید توانایی زنان را انعکاس دهید؟

پاسخ: مدام  مشکلات زنان به گونه‌های مختلف انعکاس داده شده است و کم‌تر کسانی هستند که توانایی‌های زنان بازتاب داده‌اند به همین دلیل می‌خواهم بیشتر روی انعکاس توانایی زنان کار کنم.

پرسش: از دید شما یک هنرمند از طریق هنرش می‌تواند تغییراتی را در جامعه ایجاد کند؟

پاسخ: یک زن می‌تواند به وسیله هنر تمام مشکلات خود و هم جنسان خود را در قالب تصویر نشان دهد و این رسالت زنان هنرمند است که از این طریق برای زنان کار کنند، زیرا تاثیرگذاری یک تصویر به مراتب از لفظ و نوشته بیشتر است و در نهایت می‌تواند در وضعیت اجتماعی زنان تغییرات مثبتی را ایجاد کند.

پرسش: بازار هنر را در هرات چگونه می‌بینید؟

پرسش: متاسفانه بازار هنر در هرات رونقی ندارد با آن‌که هنر نقاشی و مینیاتوری در هرات پیشنه‌ای طولانی دارد، اما مردم کم‌تر به  آن ارزش می‌دهند به همین دلیل بازار فروش آثار هنرمندان کساد است و هنرمندان وضعیت مالی مناسبی ندارند.

پرسش: در پایان در مورد برنامه‌های آینده تان بگویید؟

پاسخ: تصمیم دارم روی آثار متفاوت کار کنم و گالری ویژه‌ای برای خودم بسازم.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail