مجمع عمومی مبارزه با بحران کرونا، نشست خبری را به منظور تشریح دستاورد‌ها‌، بیان نگرانی‌ها و چالش‌های موجود در زمینه‌ی مدیریت بحران کرونا در هرات برگزار کرد.
در این نشست، عبدالقدیر صالحی مسؤل هماهنگی و فیصل کریمی سخن‌گوی این مجمع به تشریح فعالیت‌های مجمع عمومی مبارزه با بحران کرونا در رابطه به مبارزه با ویروس کرونا پرداختند.
فیصل کریمی، سخن‌گوی مجمع عمومی مبارزه با بحران کرونا می‌گوید، در جریان دو_ سه هفته‌ی پسین، دو برنامه‌ای دادخواهی به منظور مدیریت بهتر و پیگیری چالش‌ها و نیازمندی‌های مردم از سوی این مجمع برگزار شده است؛ نخستین نشست، با مسئولان اداره‌ی برق هرات، که در نتیجه‌ی رایزنی‌ها و تلاش‌های این مجمع، اداره‌ی برق با پرداخت صرفیه‌ی برق شهروندان به گونه قسطی موافقت کرد.
وی در ادامه می‌گوید، دومین نشست این مجمع با اداره صحت هرات مبنی بر حل چالش‌های پزشکان و کم‌بود تجهیزات طبی بوده است.
هم‌چنان این مجمع تاکنون سه میزگرد علمی را به هدف مبارزه با ویروس کرونا برگزار کرده است.
آقای کریمی، در ادامه افزود، با آن‌که هرات کانون شیوع ویروس کرونا در کشور است اما ولایت هرات معراق توجه دولت مرکزی نیست و این موضوع قابل نگرانی است.
در همین حال عبدالقدیر صالحی، مسؤل مجمع عمومی مبارزه با بحران کرونا می‌گوید، روند مبارزه با شیوع کرونا در هرات، دچار بحران مدیریت شده و این بحران برخواسته از بی‌توجهی دولت، نسبت به شیوع این بیماری در هرات است.
مسؤل این مجمع در ادامه می‌افزاید، باید راه‌کاری سنجیده شود تا جلو تجمعات اجتماعی گرفته شود؛ باید نسخه‌ی جدیدی برای جلوگیری از تجمعات اجتماعی تهیه شود زیرا بند کردن خیابان‌ها از تجمعات جلوگیری نه بل، سبب تجمعات می‌شود.
وی افزود، مجمع عمومی مبارزه با ویروس کرونا، در تهیه‌ برنامه‌هایی برای از میان برداشتن موانع و مشکلات برای مدیریت بحران کرونا در هرات، با دولت همکار است.
مجمع عمومی مبارزه با بحران کرونا، با ماموریت بسیج عمومی و هماهنگی میان تمامی نهادهای فعال در زمینه‌ی مبارزه با کرونا با عضویت بیش از ۴۰ نهاد مدنی_ فرهنگی چندی پیش اعلام وجود کرد.
گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail