فرماندهی پولیس هرات از ثبت چهار مورد خشونت خانه‌گی در ایام قرنطین خبر می‌دهد، این درحالیست که اداره‌ی امور زنان در هنگام قرنطین تعطیل بوده و جز اداراتی محسوب شده که کار آن ضروری نیست.
فعالان حقوق زن، تعطیلی یگانه مرجع، برای ثبت شکایات زنان متضرر از خشونت‌های خانه‌گی در زمان قرنطینه را چالش‌زا عنوان می‌کنند.
حلیمه سلیمی مسوول شبکه‌ی زنان افغان در هرات می‌گوید، در شب و روزهای قرنطین که زنان و مردان در خانه به‌سر می‌برند و احتمال تشدید خشونت‌های خانوادگی نیز وجود دارد، اداره‌ی امور زنان از جمله اداره‌هایی است که باید در این شب روزها فعال بوده و به شکایات زنان متضرر از خشونت رسیدگی کند.
خانم سلیمی معتقد است که اداره‌های چون امور زنان نه تنها این‌که نباید تعطیل باشند، بلکه باید تدابیر جدیدی برای کاهش خشونت‌ها در برابر زنان در زمان قرنطین داشته باشند.
او می‌افزاید، بسیاری از نهادهای خصوصی که در راستای حقوق زنان کار می‌کنند، در این زمان رخصت اند و اداره‌ی امور زنان مکلف است تا بحث‌ خشونت‌ها علیه زنان را پی‌گیری کرده و به آن رسیدگی کند.
به گفته‌ی وی، تشدید خشونت‌ها در زمان قرنطین، اداره‌ی امور زنان را از این مکتوب مستثنا می‌کند.
ثریا بلیغ، فعال حقوق زن نیز می‌گوید، در زمان قرنطین که احتمال تشدید خشونت‌های خانه‌گی بیشتر از پیش است، فعالیت‌های ریاست امور زنان باید بیشتر از قبل شود.
وی می‌افزاید، اداره‌ی امور زنان تنها مرجع دولتی است که زنان متضرر از خشونت می‌توانند به آن مراجعه کنند و این که این اداره‌ در این زمان حساس تعطیل باشد، درست نیست.
فاطمه فراهی اما به این باور است که اداره‌ی امور زنان باید به گونه‌ی حضوری و یا غیر حضوری، به حل مشکلات زنان بپردازد.
به گفته‌ی وی، قرنطینه مشکلی را بر مشکلات دیگر زندگی زنان اضافه کرده و خشونت‌ها افزایش پیدا کرده است.
او می‌افزاید، ریاست امور زنان که یک اداره‌ی مستقل برای زنان و خانه دوم زنان متضرر به حساب می آید، با این حال این اداره موظف است حضوری و یا غیرحضوری به حل مشکلات زنان در این مقطع حیاتی بپردازد.

سهیلا صبری، مدیر بخش روابط عمومی و آگاهی عامه‌ی ریاست امور زنان می‌گوید، طی یک مکتوبی که از مرکز به هرات مواصلت کرده، اداره‌های که کار آن‌ها در زمان قرنطین ضروری نیست برای یک‌ماه به رخصتی رفته اند که اداره‌ی امور زنان نیز شامل این اداره‌هاست.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail