مریم جامی‌الاحمدی، با بیش از یک دهه کار در بخش بازار و بازرگانی از دو سال به این سو، به عنوان رییس اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه‌ی غرب تعیین شد، برای صحبت بیشتر در مورد دستاوردهای اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه‌ی غرب با وی گفت‌گویی انجام دادم که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: از کجا آغاز کردید؟

پاسخ: من در سال ۲۰۰۴ کار خود را به عنوان یک آموزگار در روستای سیاوشان هرات کار می‌کردم و سپس در قالب پروژه‌های توان‌مندسازی زنان، به پروسیس و بسته‌بندی سبزیجات و میوه‌جات آغاز کردم و برای زنان نیز آموزش می‌دادم در این مدت توانستم فعالیت‌های چشم‌گیری به همراه دانش‌آموزان خود داشته باشم، سپس تصمیم گرفتم که یک بخش جداگانه برای این کارم ایجاد کنم.

پس از مدتی و به دلیل افزایش ناامنی‌ها، به شهر آمدم و رسما جواز کار گرفتم و به صورت رسمی کارم را آغاز کردم. در سال ۲۰۰۵ رییس شورای انکشافی روستای سیاوشان شدم. به همکاری شماری دیگر از زنان فعال اقتصادی، برنامه‌های اقتصادی را در این شورا به راه انداختیم و دوره‌های آموزشی را آغاز کردیم و سپس زنان زیادی از این طریق مصروف کار شدند و در کنار آن صنف‌های آموزشی و فن و حرفه را نیز برای زنان ایجاد کردیم. در نهایت، در سال ۸۷ شرکت تاسیس کردم و محصولات خود را تحت نام بانو به بازار عرضه کردیم.

برای مدتی محصولات ما به نام محصولات بانو به فروش می‌رسید و خودمان برای کار خود بازاریابی می‌کردیم و سپس اتاق تجارت و صنایع زنان ایجاد شد و من با انتخابات آزاد و سری، به عنوان رییس این اتاق انتخاب شدم از روزی که در این بخش آمدم، روابط‌ ام با زنان بازرگان بیشتر و بهتر شده است و ما در این مدت دو سال برنامه‌های متنوعی برای بازاریابی و بهبود وضعیت زنان بازرگان داشته باشم.

پرسش: از دستاوردهای تان در طول دوسالی که در راس اتاق تجارت و صنایع زنان قرار داشته اید بگویید.

پاسخ: در نتیجه‌ی تلاش‌هایی که داشتم، توانستم، پانزده جریب زمین را در مربوطات سرک گازرگاه برای فروشگاه و نمایشگاه دایمی زنان بازرگان به دست بیاورم و توانستم در مناسبت‌های مختلف نمایشگاه کارهای زنان را برگزار کنم و برای آنان بازاریابی کنم. پروژه‌ی ساخت مرکز تجارتی را برای بانوان در نقاط مرزی داریم که زمین آن را از اداره‌ی شهرسازی و اراضی تسلیم شدیم و پروژه‌ی آن شروع شده و قرار است در این طرح زنان از دیگر نقاط نیز به مناطق مرزی در ارتباط شوند و کار صنایع دستی و تجارت زنان رونق یابد.

پرسش: چه برنامه‌های آموزشی برای زنان بازرگان داشته اید؟

پاسخ: ما به همکاری اداره‌ی مستوفیت هرات در قسمت مکلفیت‌های مالیاتی، واردات، صادرات و گزارش‌دهی از طریق جوازها برنامه‌های آموزشی دایر کردیم تا آگاهی کم زنان زنان بازرگان در این زمینه، منجر به جریمه‌‌ی آنان نشوند و به همکاری برخی موسسات همکار، در قسمت خریداری ماشینری و گرفتن ایزو و استندردهای ملی و جهانی و معیاری‌سازی تولیدات آن‌ها کار شده است و در نمایشگاه‌های بیرون از کشور معرفی شده اند. بسیاری از زنان بازرگان را در نمایشگاه‌های خارج از کشور فرستادیم که در نتیجه‌ی آن توانستند قراردادهای خوبی را به دست آورند.

توصیه من برای زنانی که می‌خواهند کار تجارت را شروع کنند و یا سرمایه گذاری کنند این است که نترسند. کار را با یک جرات و جسارت با در نظر داشت عشق و علاقه شروع کنند.

ترتیب: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail