«چون نمی‌خواهم زنان دیگری چون من قربانی ازدواج اجباری و زیر سن شوند، در برنامه‌هایم بیشتر به آگاهی‌دهی در مورد ضررهای ازدواج اجباری و زیرسن تمرکز می‌کنم.» گوشه‌یی از گفته‌های خدیجه امین، گرداننده‌ی برنامه‌ی اجتماعی در یکی از تلویزیون‌های ملی افغانستان است.

خدیجه امین دانشجوی رشته‌ی روزنامه‌نگاری و کارمند یکی از تلویزیون‌های ملی در کابل است، او که در گذشته، ازدواج ناکام داشته است، می‌گوید، برای پیش‌گیری از قربانی شدن دیگر زنان، برنامه‌هایی را برای افزایش آگاهی زنان اجرا می‌کند.

پرسش:  کمی بیشتر از زندگی شخصی تان برای مخاطبان خبرگزاری بگویید؟

پاسخ: من بدون این که خودم بخواهم به خواست خانواده ازدواج کردم، پنج سال تمام، ظلم و خشونت را تجربه کردم. انواع خشونت‌هایی که تحمل آن برای هر آدمی سخت است، اما سر انجام توانستم به قیمت از دست دادن فرزندان و حق مهر خود جدا شوم، اما نگذاشتم تا این‌همه محرومیت و خشونت، اراده‌ام را برای آغاز زندگی جدید از بین ببرد.

پرسش: هدف شما از روی آوردن به کار رسانه‌ای چه بود؟

پاسخ: من می‌خواهم از طریق این کار، زندگی زنان را به تصویر بکشم، چالش‌های زنان و دستاوردهای زنان. من در برنامه‌هایم، بیشتر روی نقش، حقوق، جایگاه، مشکلات و پیشرفت‌های زنان تمرکز می‌کنم و از این طریق تا حدودی توانسته‌ام صدای زنان و درد آن‌ها را انعکاس دهم.

پرسش: تمرکز شما در برنامه‌هایی که تولید می‌کنید، روی چه موضوعاتی است؟

پاسخ: تمرکز من بیشتر روی برنامه‌های آگاهی‌دهی برای مردم و به ویژه خانواده‌ها در مورد ازدواج‌های اجباری و پیامدهای خشونت در برابر زنان است و بحث دیگری که من می‌خواهم زنان بدانند این است که از حقوق و امتیازاتی که دین و قانون برای آن‌ها داده است، باید آگاه شوند تا مانند من مجبور نشوند در بدل تفریق از حق داشتن فرزندان و حق مهر خود بگذرند. از دیدگاه من وجود خشونت در برابر زنان، عامل عقب‌مانی جامعه است و تا زمانی‌که خشونت‌ها علیه زنان برداشته نشود، وضعیت افغانستان بهبود نخواهد یافت.

پرسش: مشوق شما برای کار در بخش رسانه کی بوده است؟

پاسخ: مشوق من برای این کار، خانواده و دوستانم بوده اند. من می‌خواهم با کار در این بخش و پیشرفت در زندگی خود، الگویی باشم برای زنان دیگری که از خشونت متضرر شده اند و انگیزه‌ی خود را از دست داده اند.

هم‌واره به ما گفته اند که زنان نمی‌توانند! به همین دلیل هم ما در حاشیه قرار گرفته‌ایم، من می‌خواهم به جهانیان ثابت کنم که زنان هم می‌توانند برابر با مردان تلاش کنند و چالش‌های سد راه زنان و وجود خشونت‌ها در برابر ما، چیزی از توانایی ما کم نمی‌کند.

ترتیب: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail