عکس و هویت زنان یکی از تابوهای دیرین در جامعه‌ی افغانستانی بوده، اما از چندی به این سو، شمار دخترانی که از عکس خود به عنوان شناسه‌ در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، به گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافته است. این دختران می‌گویند، موانع برای استفاده از عکس در میان مردم و اجتماع کم‌تر شده و این، سهولت‌ها را برای استفاده‌ی عکس دختران به عنوان نمایه، زیاد می‌کند.

عارفه مهدوی، به تازگی عکس خود را به عنوان نمایه‌ی فیس‌بوک استفاده کرده است، او دلیل این کار اش را روشن شدن دید جامعه نسبت به هویت زنان عنوان می‌کند.

به باور عارفه، هم‌اکنون میزان سو استفاده از عکس زنان در جامعه کم‌تر شده است و این امیدوار کننده است.

‎شماری دیگر از دختران نیز استفاده از عکس شان را به عنوان نمایه در حساب‌های مجازی حق خود می‌دانند.

فاطمه رحیمی نیز از یک‌سال به این سو، از عکس خود در صفحات مجازی استفاده می‌کند، او باور دارد که این کارش، کمک می‌کند تا این تابوها برداشته شود.

فعالان حقوق زن، این تغییر را با توجه به فضای مردسالار افغانستان و به ویژه هرات، موثر می‌دانند.

حلیمه سلیمی، فعال حقوق زن به این باور است که این تغییر نشانه‌ی بهبود وضعیت اجتماعی زنان است.

خانم سلیمی معتقد است که زنان حق دارند آن‌گونه که می‌خواهند در جامعه ظاهر شوند و این تصمیمی است که خودشان باید بگیرند.

آگاهان امور اجتماعی نیز باورمند اند که این روند نشان از پیشرفت زنان و تغییر جایگاه اجتماعی زنان دارد.

سیدعبدالله نایاب آگاه امور اجتماعی به این باور است که شکستن این تابوها سبب می‌شود تا گامی جهت انسانی‌تر شدن جامعه برداشته شود و «این محقق نمی‌شود مگر این که زنان برای شکستن این تابوها، گام‌هایی آهسته و پیوسته بردارند.»

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail