گفتمان مردمی برای تهیه‌ی دورنمای صلح در هرات از سوی انستیوت صلح آمریکا به منظور ترویج فرهنگ صلح و تامین صلح اجتماعی برگزار شد.

هدف از برگزاری این برنامه، ترویج فرهنگ صلح‌پروری میان اعضای جامعه خوانده می‌شود.

احسان ضیا، رییس انستیوت صلح آمریکا می‌گوید، هدف از برگزاری این برنامه، ترویج فرهنگ صلح میان مردم است.

آقای ضیا معتقد است: «برای ترویج صلح در افغانستان باید ابتدا از خانه‌ها آغاز کنیم.»

هرات چهارمین شهری است که این برنامه در آن برگزار می‌شود و قرار است در سی ولایت دیگر نیز برگزار شود.

به باور آقای ضیا، ترویج صلح اجتماعی به تامین صلح سیاسی نیز کمک می‌کند.

در این برنامه، زنان و جوانان طی چهار روز گردهم آمدند و در مورد چگونگی سهم زنان، جوانان و علما در تامین صلح صحبت کردند. در روز چهارم این برنامه، دورنما و پلان کاری این دو گروه ترتیب شد و اشتراک‌کنندگان جهت تحقق این دورنما، از اداره‌ی محلی طلب همکاری کردند.

عبدالقیوم رحیمی، والی ولایت هرات نیز وجود صلح را ضروری خواند و افزود، سهم زنان و جوانان در تامین صلح پر رنگ است.

آقای رحیمی افزود، برای تحقق این دورنما اداره‌ی محلی مصمم است تا با این گروه همکاری کند.

با این حال، شماری از اشتراک کنند‌گان نیز برگزاری این چنین برنامه‌ها را برای ترویج صلح اجتماعی موثر می‌دانند.

فاطمه کریمی یکی از اشتراک‌کنندگان این برنامه می‌گوید، برگزاری چنین برنامه‌ها کمک می‌کند تا جوانان خود را در پروسه‌ی صلح سهیم بدانند و سهم خود را در تامین آن ادا کنند.

او افزود: «این برنامه تلنگری شد تا ما برای رسیدن به صلح، برنامه‌یی را طرح‌ریزی کنیم.»

شماری دیگر از برگزارکنندگان نیز ایجاد چنین برنامه‌ها را جهت ایجاد فضای صلح‌آمیز در کشور موثر می‌دانند.

مشارکت معنادار زنان، ایجاد ثبات و توسعه‌ی پایدار،  نهادینه‌سازی رشد علمی و فرهنگی و حاکمیت قانون، دورنمایی است که این گروه به نمایندگی از مردم هرات برای تحقق صلح و پیشرفت هرات ساخته‌اند.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail