سایره سلیم خبرنگار یکی از رادیو‌های محلی در ولایت ننگرها است او چهار سال پیش برای بازتاب مشکلات زنان در ولایت ننگرهار فعالیت‌‌اش را به عنوان گزارشگر آغاز کرد. خانم سلیم، تبعیض در رسانه‌ها، نبود زمینه‌ی کار برای زنان خبرنگار و تهدیدات امنیتی را از عمده‌ترین چالش‌های زنان خبرنگار در ولایت ننگرهار عنوان می‌کند. برای بحث بیشتر پیرامون چالش‌های زنان خبرنگار در این ولایت، خبرگزاری بانون افغانستان با او گفت‌وگویی را ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.

معرفی

سایره سلیم: ۲۵ سال پیش در ولایت تولد شدم مکتب را در کشور پاکستان به پایان رساندم و در حال حاضر دانشجوی سال چهارم حقوق و علوم سیاسی هستم.

 پشینه‌ی فعالیت تان در حوزه‌ی خبرنگاری به چند سال پیش بر می‌گردد؟

سایره سلیم: کار خود را به عنوان گزارشگر، چهار سال پیش آغاز کردم و از آن زمان تاکنون در رسانه‌های مختلف رویداد‌های مربوط به زنان را در قالب گزارش بازتاپ می‌دهم.

چرا فعالیت‌های تان بیشتر برای زنان بوده است؟

سایره سلیم: وضعیت زنان در ننگرها بسیار شکننده است، زنان در این ولایت قشر محروم جامعه هستند. در ننگرهار کم‌تر خبرنگاری را سراغ داریم که چالش‌های زنان را بازتاب دهد به همین دلیل خواستم تا صدای زنان این ولایت باشم و وضعیت نامناسب زندگی زنان ننگرهار را در قالب گزارش انعکاس دهم.

به وضعیت نامناسب زنان در ننگرهار اشاره کردید، زنان این ولایت با چه چالش‌های روبرو اند؟

سایره سلیم: زنان در ننگرهار با چالش‌های فراوانی دست وپنجه نرم می‌کنند، شرایط تحصیلی برای زنان مساعد نیست و بیشترین رقم افرادی که از تحصیل محروم هستند زنان هستند، شرایط کاری برای زنان وجود ندارد و نهاد‌های حامی زنان در این ولایت فعالیت‌های شان گسترده و تاثیرگذار نیست.

با درنظرداشت مشکلات موجود در برابر زنان ننگرهار میزان علاقه‌مندی زنان به کار رسانه‌ای چگونه است؟

سایره سلیم: در ننگرهار بیش از ۳۰ زن خبرنگار فعالیت دارد و علاقه‌مندی زنان به کار خبرنگاری با گذشت هر سال افزایش میابد.

 مشکلاتی که شما به آن‌ها اشاره کردید مشکلات عموم برای زنان در ننگرهار است زنان خبرنگار در این ولایت با چه چالش‌های مواجه اند؟

سایره سلیم: چالش‌های زنان خبرنگار درننگرهار نسبت به دیگر زنان مضاعف است، نبود زمینه‌ی کاری، تبعیض جنسیتی در محیط کار، تهدیدات امنیتی از مشکلات عمده‌ی زنان خبرنگار در ننگرهار است.

مشکلات تان را با نهاد‌های  که در راستای حمایت از خبرنگاران فعالیت دارند در میان گذاشتید؟

سایره سلیم: در ننگرهار هیچ نهادی برای حمایت از زنان خبرنگار وجود ندارد و دولت نیز در راستای حل چالش‌های زنان خبرنگار بی تفاوت بوده است.

از چالش‌ها و تهدیدات گفتید، با این وجود می‌خواهید همچنان به فعالیت‌ تان در حوزه‌ی خبرنگاری ادامه دهید؟

سایره سلیم: بازتاب مشکلا زنان یگانه رسالت و هدفم است زیرا زنان محروم ننگرهار نیاز دارند تا کسی باشد که مشکلات آنان به گوش همه برساند به همین دلیل فعالیت‌هایم در راستای انعکاس مشکلات زنان همچنان ادامه دارد.

مصاحبه کننده: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail