دختران باسوادی که با مردان بی‌سواد یا کم سواد ازدواج کرده اند، از چالش‌هایی که تفاوت سطح دانش و فرهنگ در زندگی مشترک آنان به وجودآورده سخن می‌گویند. به گفته‌ی شماری از این زنان، تعریف زندگی و برخی ارزش‌ها از دیدگاه افراد باسواد و بی‌سواد از هم متفاوت است و ازدواج زن باسواد با مردی بی‌سواد، سبب اختلاف نظرهای زیادی در زندگی می‌شود.

سارا یکی از زنانی است که با یک مرد بی سواد ازدواج کرده است. او از تفاوت‌های دید خود و شوهرش نسبت به زندگی می‌گوید. دوازده سال از آغاز زندگی مشترک سارا می‌گذرد، در یکی از مکتب‌های دولتی شهر به عنوان آموزگار کار می‌کند می‌گوید شوهرش حتی سواد خواندن و نوشتن را ندارد.

او که به گفته‌ی خودش از روی اجبار تن به این ازدواج داده است می‌گوید، اختلاف سطح دانش در میان زن و شوهر سبب اختلافات زیادی در جریان زندگی می‌شود.

سارا می‌افزاید، زمانی که زن و شوهر از لحاظ سطح دانش با هم متفاوت باشند، درک متقابل وجود ندارد.

او زمانی حمید را از میان چند خواستگار انتخاب کرد که دیگر خواستگاران‌اش نیز سواد نداشتند، در حالی‌که پدرش او را مجبور به انتخاب یکی از آن گزینه‌ها کرده بود.

به گفته‌ی سارا: «هنوز هم پس از دوازده سال زندگی مشترک، بهانه‌های زیادی برای دعوا در زندگی ما وجود دارد و دلایل کمی برای خوشی»

در کنار سارا، زنان دیگری هم هستند که پس از ازدواج با مردی بی‌سواد، متوجه چالش‌های هم‌سان نبودن زن و مرد از لحاظ سطح سواد شده اند.

حسنا پنج سال پیش با مردی ازدواج کرد که سواد خواندن و نوشتن ندارد. او زمانی تن به این ازدواج داد که در آستانه‌ی فراغت از مکتب بود و راهی دانشگاه می‌شد.

طرز تفکر و ارزش‌های اسما با شوهرش خیلی متفاوت بود و این مسئله مسبب بسیاری از مشکلات میان این زوج شد.

حسنا اکنون دانشجوی حقوق است و همسرش اما تا کنون سواد خواندن و نوشتن ندارد.

حسنا تصمیم دارد با وجود یک فرزند از همسرش جدا شود. چون به گفته‌ی خودش، دیگر تحمل زندگی با مردی بی‌سواد و زورگو را ندارد.

حسنا دلیل تصمیم‌اش را برای طلاق چنین می‌گوید: «طرز فکر شوهرم با من، زمین تا آسمان فرق دارد این چند سال را هم به زور تحمل کردم.»

به باور آگاهان امور دینی، همسان بودن زن و مرد سبب بقای زندگی مشترک است و عکس این، سبب بروز خشونت‌های خانوادگی می‌شود.

عبدالمجید صمیم، استاد دانشکده‌ی شرعیات می‌گوید، زن و شوهر باید از لحاظ‌ موقف اجتماعی، اقتصادی، زیبایی و دیگر موارد با هم، هم‌سان باشند.

آقای صمیم می‌افزاید، مسئله‌ی هم‌کفو بودن در پیوند ازدواج بسیار مهم است و باید این مسئله در پیوند ازدواج، جدی گرفته شود.

این آگاه امور دینی معتقد است، هرچند تناسب میان زن و شوهر بیشتر باشد، زندگی موفق‌تر است.

آگاهان امور اجتماعی اما معتقد اند که چنین زندگی‌هایی پیامدهای منفی خانوادگی در پی دارد.

سیدعبدالله نایاب، آگاه امور اجتماعی می‌گوید، یکی از مواردی که قطعا سبب ناکامی یک ازدواج می‌شود، تفاوت سطح دانش و فرهنگ است.

آقای نایاب می‌افزاید، با توجه به شرایط مردسالار اگر زنی باسواد با مردی بی‌سواد ازدواج کند، چنین ازدواج‌های موفق نخواهد بود.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail