در چند سال پسین، بسیاری از دختران ترجیح می‌دهند، به جای گرفتن مقدار پولی به عنوان پیشکش از خانواده‌ی داماد، مهریه تعیین کنند که این کار به باور آگاهان، سبب کاهش خشونت در برابر زنان و چند همسری مردان می‌شود.

آگاهان امور حقوقی به این باور اند که مهریه در پیوند ازدواج به نفع زنان است و بهتر است وجود داشته باشد.

رفیع نادری، رییس انجمن مستقل وکلای مدافع در هرات می‌گوید، مهریه حق قانونی زن است و می‌تواند از اعمال خشونت بر زنان و قربانی شدن آنان جلوگیری کند.

او می‌افزاید: «مهریه یک دین به گردن شوهر است و بدیل ندارد، مگر این که خود زن آن‌را ببخشد.»

وی افزود، مهریه از اعمال خشونت بر زنان و در برخی موارد حتی از چندهمسری نیز جلوگیری کرده است.

با این حال، شماری از فعالان حقوق بانوان نیز باور دارند که وجود مهریه در پیوند ازدواج می‌تواند مردان را متعهدتر سازد.

جمیله ناصری، مسوول ساحوی دفتر میدیکا می‌گوید: «مهریه در ازدواج برای زنان بسیار مهم است و به عنوان یک پشت‌وانه، زندگی زنان را تامین می‌کند.»

خانم ناصری می‌افزاید، مهریه از خشونت‌هایی که تشویق کننده‌ی آن اعضای خانواده‌ی شوهر اند، جلوگیری می‌کند.

او باور دارد که مهریه به وجود زن در پیوند ازدواج ارزش می‌دهد. اما در افغانستان آن‌چنان که باید، جدی گرفته نمی‌شود.

به گفته‌ی خانم ناصری، مردانی که توانایی مالی پرداخت مهریه و یا قصد پرداخت آن را ندارند، هیچ‌ پیگرد قانونی وجود ندارد.

شماری دیگر از فعالان حقوق زن نیز سهل‌انگاری در گرفتن مهریه را از سوی دستگاه قضایی، ناعادلانه می‌دانند.

عزیزه خیراندیش، فعال حقوق زن می‌گوید، با درنظرداشت شرایط مردسالاری افغانستان و عدم استقلال مالی زنان، مهریه به عنوان یک امتیاز برای زنان است و سهل‌انگاری دستگاه قضایی در این مورد، نگران کننده است.

با این حال اما مسوولان در محکمه‌ی فامیلی هرات می‌گویند، تمرد از حکم محکمه، برای متهمان پی‌گرد قانونی دارد.

یونس راجی، مسوول بخش نشرات محکمه‌ی فامیلی هرات می‌گوید «زمانی‌که زن تقاضای مهریه می‌کند محکمه حقوق تنفیذ می‌کند بالای مرد.» به گفته‌ی آقای راجی، اگر مرد از حکم محکمه به هر دلیلی سرپیچی کند، مجازات می‌شود.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail