در چندین سال گذشته زنان زیادی در قسمت بازرگانی و صنعت خوش درخشیده اند. یکی از آنان طلایه راوک است که با ایجاد برند تی، اند، ام، شهرت زیادی در قسمت تولید لباس‌های زنانه با طرح‌های سنتی و غربی کسب کرده است.

او سومین نمایشگاه خود را تحت نام نمایشگاه خزانی با جمع زیادی از زنان افتتاح کرد.

وی از سه سال به این‌سو در هرات فعالیت دارد و نمایشگاه‌های فصلی و مناسبتی برای زنان برگزار می‌کند.

این نمایشگاه و نمایشگاه‌های قبلی طلایه، با استقبال زیادی از سوی زنان روبرو شده است.

او از استقبال زنان از کارش راضی است و می‌گوید، در همه‌ی طرح‌ها ذوق مشتریان در نظر گرفته شده است.

در همین حال شماری از بازدیدکنندگان نیز بر حمایت از تولیدات داخلی تاکید می‌کنند.

ضیاگل یک تن از بازدیدکنندگان این نمایشگاه می‌گوید، در این نمایشگاه، طرح‌هایی متفاوت از آنچه در بازار وجود دارد است.

او می‌افزاید برای رشد تولیدات داخلی و همچنان برای پیشرفت و توسعه‌ی بیشتر کار زنان باید از این تولیدات حمایت شود.

شماری دیگر از بازدیدکنندگان نیز برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را جهت پیشرفت کار زنان موثر می‌دانند.

شبانه می‌گوید، تولیدات داخلی باید برای پیشرفت کشور و بهبود وضعیت زنان بازرگان حمایت شود تا کشور از وضعیت بهتری بهره‌مند شود.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail