در یک- دو ماه پسین، بانوان نقاش در هرات، نمایشگاه‌هایی در خصوص روشن‌سازی اذهان مردم در ارتباط به وضعیت زنان داشته‌اند، “حصار‌های شیشه‌ای” نیز از جمله نمایشگاهایی است که هنرمند سعی داشته تا واقعیت‌ زندگی زنان افغانستانی را در روشنی رنگ‌ها انعکاس دهد.

در چند سال پسین زنان،  در گوشه و کنار افغانستان سعی بر این دارند تا چالش‌ها و توانایی‌های خود را  به گونه‌های مختلف  انعکاس دهند.

نمایشگاه “حصار‌های شیشه‌ای” پس از نمایشگاه‌های ” در پیچ‌وتاب موهایم”  و “نقطه‌ی کور”  به منظور بازتاب واقعیت‌های زندگی زنان افغانستانی در هرات برگزار شد.

شکیبا صحرایی، سی اثر هنری‌اش را که حاصل یک سال تلاش و پشت کارش عنوان می‌کند را در این نمایشگاه به نمایش گذاشت.

خانم صحرایی، می‌گوید، نیاز است تا در کنار انعکاس مشکلات زنان توانایی‌های زنان نیز به نمایش گذاشته شود.

برگزاری چنین نمایشگاه‌ها در هرات با آن‌که پیشنه‌ی طولانی ندارد؛ اما استقبال کننده‌گان آن کم نیستند.

برخی از جوانان برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را برای روشن‌سازی اذهان عمومی یک نیاز می‌دانند.

میراحمد منیر،  دانشجو می‌گوید، دستاورد‌ها و توانایی زنان باید از مجرا‌های گونه‌گون انعکاس داده شود و هنر نقاشی موثرترین راه برای بازتاب واقعیت‌ها است.

او در ادامه می‌افزاید، انعکاس مشکلات زنان در قالب نقاشی احساسات انسان را برای زدودن این مشکلات بر می‌انگیزد و سبب می‌شود که برای تغییر این وضعیت باید چاره‌ای سنجید.

به باور شماری از جوانان، پرداختن به سوژه‌های مختلف به ویژه انعکاس وضعیت زنان در قالب هنر نقاشی، سبب افزایش علاقه‌مندی مردم به هنر نقاشی می‌شود.

انیتا احمدی، دانشجو، در رابطه می‌گوید، مردم به نحوی با هنر نقاشی بیگانه‌اند و برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی که حاوی موضوعاتی مرتبط به زندگی اجتماعی است سبب می‌شود که مردم هنر نقاشی و هنرمند را خوب‌تر و بهتر بشناسند.

او در ادامه می‌افزاید، مردم علاقه دارند بدانند که در ماحول شان چه می‌گذرد و بازتان واقعیت‌های جامعه د ر قالب نقاشی گرایش را به سمت این هنر بیشتر می‌سازد.

حصار‌های شیشه‌ای سومین نمایشگاهی است که در چند ماه پسین در ارتباط به زنان برگزار شده است.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail