نخستین کارخانه‌ی پروسس لبنیات در ولایت دایکندی، با هزینه‌ی ۷ میلیون افغانی با نام “نورس لزیر” از سوی پروژه‌ی “توان‌مندسازی امرار معیشت روستایی” مووسسه‌ی آکسفام گشایش یافت.

محمدعلی روشان مسوول موسسه آکسفام در ولایت دایکندی می‌گوید، در این کارخانه، ۹ زن مشغول به کار می‌شوند که به صورت علمی و عملی آموزش دیده اند و در حدود ۹ شورای اطراف این کارخانه تولیدات‌اش را جهت پروسس به این کارخانه می‌آورد.

آقای روشان می‌افزاید، این کارخانه روزانه ظرفیت پروسس یک‌هزار لیتر شیر را دارد و پس از این قرار است در مارکیت‌های دایکندی به فروش برسد.

او افزود، از این طریق، هفت قلم محصول شامل؛ ماست، چکه، دوغ، قروت، خامه، پنیر، روغن زرد و مسکه پروسس و به بازار عرضه می‌شود.

مسوولان در اداره‌ی محلی دایکندی از مردم خواستند تا برای رشد محصولات داخلی، از محصولات این فابریکه استقبال کنند.

محمدعلی ارزگانی، معاون و سرپرست ولایت دایکندی بر رشد تولیدات داخلی تاکید کرده و از بازرگانان و دکانداران خواست که پس از این لبنیات مورد نیاز شان را از این کارخانه به دست‌آورند تا توان‌مندی اقتصادی مردم در این قسمت رشد کند

مسوولان در اداره‌ی زراعت اما جهت ارتقای تولیدات داخلی، خواستار کاهش واردات محصولات شدند.

 سیدعبدالواحد فیروزی، رییس اداره‌ی زراعت دایکندی گفت که محصولات وارداتی از دیگر کشورها بی‌کیفیت بوده و از این پس، محصولات این کارخانه، جای محصولات بی‌کیفیت وارداتی را خواهد گرفت.

 او خواستار کاهش واردات این محصولات شده و بر خرید محصولات داخلی تاکید کرد.

دایکندی یکی از ولایت‌های است که زندگی بیشتر مردم آن با مالداری و زراعت پیش می‌رود و امید است تا با ایجاد این کارخانه، گامی مثبت در راستای رشد اقتصادی مالداران و دهقانان برداشته شود.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail