“تولید پیشرفته‌ی ویدیوی دیجیتال و گرافیک ویدیویی” عنوان کارگاه آموزشی ده‌روزه‌یی است که از سوی انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان برای زنان خبرنگار در هرات برگزار شد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه، افزایش ظرفیت زنان برای تولید گزارش‌های تصویری و آموزش کارهای گرافیکی است.

اشتراک کنندگان، برگزاری چنین برنامه‌ها را جهت افزایش ظرفیت شان در بخش‌های گرافیکی موثر می‌دانند.

مژده تلاش، دانشجوی سال اول دانشکده‌ی روزنامه‌نگاری در هرات می‌گوید، در این کارگاه آموخته است که برای رسانه‌ی دیجیتال چگونه گزارش تهیه کند.

«این سیمینار تا حدی زیاد برایم مفید بود در مدت این ده روز توانستم با برنامه افترافکت و پریمیر آشنا شوم و در آینده می‌توانم در بخش ادیت خبر و برنامه‌های خبری از این برنامه‌ها استفاده کنم.»

مهناز میر، یک‌تن از اشتراک‌کنندگان این کارگاه آموزشی می‌گوید، آموزش کارهای تخنیکی رسانه‌ای، برای دانشجویان روزنامه‌نگاری و کارمندان رسانه‌ها، بسیار ضروری است.

او می‌افزاید، دوست دارد، برعلاوه‌ی گزارش و خبرنویسی در قسمت مسایل تخنیکی هم مهارت داشته باشد و راه‌اندازی چنین کارگاه‌هایی به او کمک می‌کند تا این آموزش‌ها را فرا بگیرد.

سارا رضایی، یکی دیگر از اشتراک‌کنندگان این کارگاه آموزشی می‌گوید، برای ادامه‌ی کار در رسانه‌ها باید موارد تخنیکی را به خوبی فرا بگیرد.

او می‌افزاید، زنان خبرنگار باید برای افزایش ظرفیت و مهارت‌های خود موارد تخنیکی برای کار رسانه‌ای را فرا گیرند.

برگزارکنندگان نیز راه‌اندازی چنین کارگاه‌های آموزشی را جهت افزایش ظرفیت زنان خبرنگار موثر عنوان می‌کنند.

عذرا عزیز، مدیر اجرایی انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان می‌گوید: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، افزایش مهارت‌های زنان خبرنگار در عرصه‌ی کارهای گرافیکی حرفه‌ای در رسانه‌هاست.

خانم عزیز افزود: فرصت‌ها برای فراگیری مسایل تخنیکی برای زنان کمتر مهیاست و این کارگاه به زنان خبرنگار کمک کرد تا مهارت‌های گرافیکی که برای کار رسانه‌ای ضروری است، بیاموزند.

انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان از آغاز کار تا کنون، برنامه‌های آموزشی متفاوتی را جهت ارتقای ظرفیت زنان خبرنگار برگزار می‌کند.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail