کارگاه آموزشی “تولید پیشرفته‌ی ویدیوی دیجیتال و گرافیک ویدیویی” از سوی انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان برای شماری از زنان خبرنگار در هرات برگزار شده است.

مسوولان هدف از برگزاری این کارگاه را افزایش ظرفیت زنان خبرنگار در کار تخنیکی رسانه‌ای عنوان می‌کنند.

عذرا عزیز، مدیر اجرایی انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان در این رابطه می‌گوید: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، افزایش مهارت‌های زنان خبرنگار در عرصه‌ی کارهای تخنیکی در رسانه‌هاست.

خانم عزیز افزود: «زنان خبرنگار در دیگر عرصه‌ها خوب می‌درخشند اما در قسمت کارهای تخنیکی کمتر علاقه‌مند اند و در دنیای امروز ژورنالیزم نیاز است تا موارد تخنیکی به ویژه بحث ویدیو به شکل کاربردی آن برای زنان آموزش داده شود.»

 وی افزود، انتظار می‌رود تا راه‌اندازی این کارگاه، اشتراک‌کنندگان برای کار در بخش‌ ویدیوژورنالیزم آماده شوند.

اشتراک‌کنندگان نیز برگزاری این دوره‌ی آموزشی را جهت افزایش مهارت‌های شان در عرصه‌ی کارهای تخنیکی موثر می‌دانند.

منصوره فرخی، یک‌تن از اشتراک‌کنندگان این کارگاه آموزشی می‌گوید، آموزش کارهای تخنیکی رسانه‌ای، برای دانشجویان روزنامه‌نگاری و کارمندان رسانه‌ها، بسیار ضروری است.

او می‌افزاید، دوست دارد، برعلاوه‌ی گزارش و خبرنویسی در قسمت مسایل تخنیکی هم مهارت داشته باشد و راه‌اندازی چنین کارگاه‌هایی به او کمک می‌کند تا این آموزش‌ها را فرا بگیرد.

سارا رضایی، یکی دیگر از اشتراک‌کنندگان این کارگاه آموزشی می‌گوید، برای ادامه‌ی کار در رسانه‌ها باید موارد تخنیکی را به خوبی فرا بگیرد.

او می‌افزاید، زنان خبرنگار باید برای افزایش ظرفیت و مهارت‌های خود موارد تخنیکی برای کار رسانه‌ای را فرا گیرند.

انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان از آغاز کار تا کنون، برنامه‌های آموزشی متفاوتی را جهت ارتقای ظرفیت زنان خبرنگار برگزار می‌کند.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail