برخی از  دختران که در خوابگاه دانشگاه هرات بود‌وباش دارند، از عدم کیفیت غذای خوابگاه شکایت داشته می‌گویند، نبود غذای مناسب، سبب شده که بیشتر دختران شب و روز شان را با گرسنگی سپری کنند.

شماری از دانشجویان دختر می‌گویند، غذا‌‌های خوابگاه، تکراری است و به گونه‌ی مناسب پخته نمی‌شود.

مریم رضایی، دانشجوی که در خوابگاه زندگی می‌کند می‌گوید: «اکثریت وعده‌هایی غذایی ما برنج با کچالو است، برنج درست پخته نمی‌شود، کچالوها سفید و بدون لعاب است و بیشتر وفت‌ها گوشت نیز به گونه‌ی درست پخته نمی‌شود و نیم‌خام است.»

در همین حال برخی از دانشجویان از نبود تقسیم‌اوقات منظم غذایی در خوابگاه شکایت دارند.

مرسل احمدی، دانشجو، می‌گوید: «تایم درسی دانشگاه ما از ساعت ۱۱ تا ۳ است و تایم توزیع غذا در لیلیه از ۱۱:۳۰ الی ۲:۳۰ است؛ اگر زودتر یا دیرتر از این تایم غذا بخواهیم برای ما داده نمی‌شود، مجبوریم اکثر روزها گرسنه روز خود را تیر کنیم.»

با این حال نبود غذای کافی و با کیفیت در خوابگاه دخترانه‌ی دانشگاه هرات، سبب شده که بیشتر دختران روز‌ها وشب‌های شان را با شکم گرسنه سر کنند.

زهرا جعفری داشنجو می‌گوید: «به گوش‌های خودم شنیدم که آشپزان لیله می‌گفتند، هرچیز پخته کنیم از فشار گشنگی دختر‌ها می‌خورند.»

او در ادامه می‌افزاید، برخی از دانشجویان اکثریت روزها به غذا دسترسی ندارند و مجبور‌اند روز و شب‌شان را با شکم گرسنه ‌سر کنند.

از سویی شماری از دانشجویان از نبود آب صحی برای استفاده در این خواب‌گاه شکایت دارند.

فاطمه احمدی می‌گوید؛ آب موجود در خوابگاه شور است و برای نوشیدن و حمام مناسب نیست و سبب بیماری جلدی در بین دختران شده است.

این دانشجویان می‌گویند، با وجود اعتصاب و بار‌ها شکایت به مسوولان خواب‌گاه، برای حل مشکلات هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

این در حالیست که مسوولان در خوابگاه دخترانه‌ی دانشگاه هرات می‌گویند، لیست غذای دانشجویان خواب‌گاه دخترانه از سوی ریاست دانشجویان دانشگاه هرات، تهیه و تنظیم می‌شود واداره‌ی خوابگاه هیچ نقشی در آن ندارد.

می‌گوید،

ساجده حمیدی، مسوول خواب‌گاه دخترانه‌ی دانشگاه هرات می‌گوید: «تایم توزیع غذا مطابق به تایم اکثریت دانشکده‌ها تنظیم شده است و است به‌خاطر یک دانشکده مشخص تغیر داده نمی‌شود و یا به‌خاطر کورس شخصی دانشجویان تغییرداده نمی‌شود. بعضی از دانشجویان ۶ صبح کورس می‌روند بناً بعد از تایم معینه غذا داده نمی‌شود.»

خوابگاه دخترانه‌ی دانشگاه هرات، مکانی است که سالانه تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه هرات  که از  سایر ولایات هستند، تا ختم دوره‌ی تحصیل شان در آن بود‌وباش دارند.

گزارشگر: مهناز میر

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail