شماری از زنان امروز چهارشنبه ( ۳ میزان) در یک گردهمایی، ثبت عکس زنان در پروسه‌ی انتخابات را سبب محرومیت زنان روستایی از حق رای شان عنوان می‌کنند.

به باور آنان، هنوز زنان در برخی روستاها و شهرستان‌ها، در گرفتن عکس خود برای پروسه‌ی انتخابات مشکل دارند و این دلیلی بر محرومیت زنان از حق رای‌شان می‌شود.

حلیمه سلیمی، مسوول شبکه‌ی زنان افغان می‌گوید، زنان روستا و یا حومه‌ی شهر به دلیل ثبت عکس زنان در پروسه‌ی بیومتریک، از حق رای خود محروم می‌شوند.

خانم سلیمی می‌افزاید، در پژوهشی که این شبکه‌ در شهرستان‌ها و روستاهای هرات داشته است، نشان می‌دهد که حدود پنجاه درصد از این زنان از حق رای خود محروم می‌شوند.

او می‌افزاید این شبکه همچنان برنامه‌های آگاهی‌دهی را در مورد نحوه‌ی اشتراک در انتخابات در این مناطق راه‌اندازی کرده است.

الهه ساحل فعال مدنی نیز می‌گوید، گرفتن عکس از زنان، می‌تواند شمار زیادی از زنان را از حق رای محروم سازد.

او باور دارد که باورهای سنتی در مورد تصویر زنان مانع استفاده زنان از حق رای شان خواهد شد و اگر این روند همین‌گونه پیش رود، این پروسه، رای تمام زنان را با خود نخواهد داشت.

شماری دیگر از اشتراک کنندگان نیز می‌گویند، طرح کمیسیون مبنی بر ثبت عکس زنان در بیومتریک برای کشوری چون افغانستان چالش‌زا است.

فرشته استوار، فعال رسانه‌ای می‌گوید، هنوز در افغانستان موانع برای ظاهر شدن زنان در اجتماع وجود دارد و ثبت عکس زنان در پروسه‌ی رای دهی، این زنان را از حق رای شان محروم می‌کند.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که قرار است تا دو روز دیگر چهارمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail