وجود باور‌های نادرست و خرافات درمیان زنان سبب شده است تا بازار تعویذ‌نویسان و فال‌گیران در گوشه و کنار هرات همچنان گرم بماند. شماری از زنانی‌که مشتری دایمی تعویذ‌نویسان هستند راه حل همه‌ی مشکلات‌شان را در گرو تعویذ و دعا می‌دانند.

بیشترین مسائلی که زنان بخاطر آن‌ها نزد تعویذیسان مراجعه می‌کنند شامل؛ گرفتن تعویذ برای دلگرمی همسر، دلسردی، بسته کردن بخت، باردار شدن، رونق پیدا کردن کار، خوش خلق شدن کودک، رفع لکنت زبان و مداوای بیماری‌های مختلف است.

مرضیه که برای حل مشکلات دخترش بارها به تعویذ‌نویس مراجعه کرده است می‌گوید، مجبور است تا برای نجات زندگی دخترش نزد تعویذنویس مراجعه کند.

او می‌گوید: «دامادم دخترم را اذیت می‌کند، حرف شنوی از مادرش دارد و مادرش دخترم را خوش ندارد. آمده ام اینجا تا برای حل مشکل دخترم تعویذ بگیرم.»

برخی از زنان به این عقیده‌اند که تعویذنویسان علم غیب دارند و کلید حل همه‌ی مشکلات نزد آنان است.

مژگان که برای باز کردن بخت‌اش نزد یکی از تعویذنویسان رفته است، می‌گوید: «تعویذ‌نویس از من ده هزار افغانی خواست. روی یک شال سفید برایم دعا نوشته کرد و خواست که سه شب آن را بر سرم بگذارم. او گفت به‌زودی بخت‌ام باز خواهد شد.»

این در حالیست که برخی از زنان پس از چند بار مراجعه به تعویذنویس، به این باور رسیده‌اند که تعویذنویسان قادر به حل مشکل آنان نیستند و حرف‌های آنان به دور از واقعیت است اما بازهم  به مراجعه‌ی شان نزد آنان ادامه می‌دهند.

مبینا می‌گوید، گوشواره‌اش گم‌شده بود او برای پیدا کردن آن نزد یکی از تعویذنویسان رفت تعویذنویس برایش گفت: «گوشواره‌ات را دزدیده‌اند، یک خانم است با موهای خرمایی. پای چپ‌اش هم مشکل دارد. حالا برایت یک تعویذ می‌نویسم که دلش بلرزد و گوشواره‌ات را بیاورد.»

او در ادامه می‌افزاید: چنین زنی را که تعویذنویس معرفی کرد او نمی‌شناسد و گوشواره‌اش نیز با گذشت چند ماه هنوز پیدا نشده است و او در صدد یافتن تعویذنویس دیگری است.

در همین حال شماری از تعویذ‌نویسان به این باور اند که حل هر مشکل دعای مخصوصی دارد که تعویذنویسان از پس استفاده آن برمی‌آیند.

به باور لیلی خاتون، یکی از تعویذ‌نویسان، تعویذ و دعا از زمان‌های سابق وجود داشته است.

با این حال آگاهان اموردینی از بی اساس بودن سحر و جادو و بستن بخت در دین اسلام سخن می‌زنند.

محمد جمعه حقانی،‌ استاد دانشگاه می‌گوید: «سحر وجادو از جمله خرافاتی است که از زمانه‌های سابق به جا مانده است و هیچ اساسی در دین اسلام ندارد.»

گزارشگر: مریم محمدی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail