مسوولان دانشکده‌ی روزنامه‌نگاری دانشگاه هرات از افزایش دانشجویان دختر در این دانشکده خبر می‌دهند. این مسوولان ضمن ابراز این مطلب می‌گویند، ۴۰ درصد از دانشجویان این رشته را امسال دختران تشکیل می‌دهند.

دختران دانشجوی این دانشکده، دلیل افزایش علاقه‌مندی شان را به این رشته، بهتر شدن وضعیت کنونی رسانه‌ها برای فعالیت زنان و تغییر دیدگاه مردم نسبت به کار رسانه‌ای زنان عنوان می‌کنند.

عصمت الله نوری، مدیر اجرائی دانشکده‌ی ژورنالیزم می‌گوید، در  آزمون کانکور سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸، ۶۰ تن از دختران در این دانشکده راه یافته اند.

او در ادامه می‌افزاید، این آمار در سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱  ۳۰ تن بوده است و این افزایش سالانه به ده تا  پانزده مورد می رسد.

مسوولان در دانشکده‌ی روزنامه‌نگاری، دلیل اصلی افزایش دختران را تغییر دیدگاه خانواده‌ها در رابطه با کار رسانه‌ای زنان عنوان می‌کنند.

بشیر احمد بهروان، استاد دانشکده‌ی ژورنالیزم می گوید، در گذشته‌ها دیدگاه مناسبی نسبت به کار رسانه‌ای زنان وجود نداشت و بسیاری از دختران در زمینه‌ی کار در رسانه‌ها با چالش‌های خانوادگی و اجتماعی مواجه بودند.

به باور آقای بهروان، اکنون فضای کار رسانه‌ای برای زنان بهتر شده و دیدگاه خانواده‌ها نیز تغییر کرده است.

اما  دختران دانشجو، دلیل انتخاب و علاقه‌مندی‌شان را به این رشته، تغییر دیدگاه جامعه نسبت به کار رسانه‌ای زنان و بهتر شدن وضعیت کار در رسانه‌ها می دانند.

فاطمه احمدی، یکی از دانشجویان این رشته می گوید: «از کودکی به این رشته علاقه‌مند بودم. کارکرد و پیشرفت‌هایی یکی از خبرنگاران زن باعث شد که علاقه‌مندی و انگیزه من برای تحصیل در این رشته بیشتر شود»

شماری دیگر از دختران نیز ایجاد فضای کاری بهتر در رسانه‌ها را دلیل اصلی روی آوردن شان به کار خبرنگاری عنوان می‌کنند.

شبانه گنجی دانشجوی دانشکده‌ی ژورنالیزم می‌گوید، همواره دوست داشته گرداننده یا گوینده در یک رسانه باشد.

او در ادامه می‌گوید، حضور زنان در رسانه‌ها  باعث شده که وضعیت  در رسانه ها هم از نظر کیفی هم از نظر کمی تحول پیدا کند.

او اما معتقد است: « کار در رسانه‌ها  تنها کار تصویری نیست، کار در پشت صحنه هم است کارکرد مثبت زنان در  رسانه‌ها سبب شده که دید مردم عوض شود و علاقه‌مندی دختران به این رشته بیشتر شود»

شهیره الهامی، یکی دیگر از دانشجویان این رشته، می‌گوید، روی آوردن زنان به کار روزنامه‌نگاری می‌تواند تاثیرات مثبتی در وضعیت زندگی زنان ایجاد کند.

او اما در مورد علاقه‌ی خودش به این رشته چنین می‌گوید:« دوست داشتم تا صدای زنانی باشم که هیچ گاهی صدای شان شنیده نشده است.»

گزارشگر : مهناز میر

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail