کارگاه آموزشی حق دسترسی به اطلاعات، برای شماری از مسوولان بخش روابط عمومی اداره‌های دولتی و خبرنگاران رسانه‌های محلی و ملی، از سوی انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان برگزار شد.

برگزار کننده‌گان هدف از راه‌اندازی این کارآگاه آموزشی را عدم آگاهی از چیستی قانون حق دسترسی به اطلاعات در اداره‌های دولتی عنوان می‌کنن

وهاب صدیقی آموزگار این کارگاه می‌گوید: «ما خواستیم، خبرنگاران و مسوولان اداره‌های دولتی را کنار هم جمع کنیم تا تعامل بهتری میان شان ایجاد شود.»

 وی می‌افزاید، بسیاری از کارمندان اداره‌های دولتی نمی‌دانند که این قانون چیست و چه ماده‌هایی دارد

شماری از اشتراک کننده‌گان، هدف از اشتراک در این کارگاه آموزشی را آموزش مهارت‌های جدید برای استفاده از قانون حق دسترسی به اطلاعات می‌دانند.

سودابه احراری می‌گوید، با این‌که قانون حق دسترسی به اطلاعات وجود دارد اما بسیاری از مسوولان اداره‌ها دولتی حاضر به دادن اطلاعات نیستند، این سیمینار به خبرنگاران کمک می‌کند تا راه‌های استفاده از قانون را بیاموزند.

شماری دیگر از اشتراک کنندگان به این باور اند که برگزاری کارگاه آموزشی حق دسترسی به اطلاعات کمک می‌کند تا شکاف موجود میان اداره‌های دولتی و خبرنگاران از بین برود.

 حامد الهام، مدیر عمومی اطلاعات و ارتباط عامه‌ی ریاست محیط زیست ولایت هرات می‌گوید، برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند شگاف موجود میان خبرنگاران و مسوولان در اداره‌های دولتی، در زمینه‌ی ارائه‌ی اطلاعات را از بین ببرد.

آقای احمدی می‌افزاید، گردهم آمدن مسوولان اداره‌های دولتی و خبرنگاران، فاصله‌ی گنگ میان خبرنگاران و مسوولان اداره‌های دولتی را از بین می‌برد و روند اطلاع‌رسانی را تقویت می‌کند.

به باور وی، هر چقدر که رابطه‌ی یک اداره‌ با رسانه‌ها بهتر باشد، دستاوردها و چالش‌های آن اداره از طریق رسانه‌ها بهتر و بیشتر منعکس می‌شود.

انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان، در طی چهار سال کاری‌اش، کارگاه‌های آموزشی را جهت دادخواهی و دسترسی بیشتر به اطلاعات برگزار می‌کند.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail