براساس نیاز جامعه و آگاهی‌دهی برای دانش‌‌آموزان از موضوعات حقوق بشری، مضمونی تحت عنوان “حقوق بشر” شامل نصاب آموزشی معارف افغانستان خواهد شد.

 چندی پیش مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش سالانه “آموزش و ترویج حقوق بشر ” خواستار گنجاندن مضمون حقوق بشر در نصاب آموزشی معارف شدند.

به تازگی مسوولان در وزارت معارف افغانستان، از گنجاندن مضمون حقوق بشر در نصاب آموزشی معارف خبر می‌دهند.

نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف می‌گوید، دانش‌آموزان از ابتدا که وارد مکتب می‌شوند، باید احساس میهن‌دوستی، بشردوستی و انسان‌دوستی در وجود آنان پیدا شود و باید درک کنند که هیچ نوع نابرابری جنسیتی وجود ندارد.

او در ادامه می‌گوید، بر اساس نیاز اساسی جامعه، تمام مسایل مربوط به حقوق بشر جزء نصاب آموزشی جدید مکاتب خواهد شد.

در همین مسوولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه‌ی غرب، می‌گویند عدم آگاهی از موضوعات حقوق بشری در جامعه سبب شده است تا کمیسیون مستفل حقوق بشر خواستار گنجاندن مضمون حقوق بشر در نصاب آموزشی معارف شود.

عطیه الهی، مسوول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب،  می‌گوید گنجاندن مضمون حقوق بشر در نصاب آموزشی سبب می‌شود که در آینده کم‌تر نقض حقوق بشر در جامعه صورت بگیرد.

 در همین حال آموزگاران و دانش‌آموزان از این اقدام وزارت معارف مورد استقال می‌کنند و آن را گام موثری جهت آگاهی‌دهی برای دانش‌آموزان از موضوعات حقوق بشری می‌دانند.

فریبا عظیمی آموزگار می‌گوید، آموزش مضمون حقوق بشر یکی از نیاز‌های اساسی دانش‌آموزان است که باید چند سال قبل این اقدام  از سوی وزارت صورت می‌گرفت.

او در ادامه می‌افزاید، آموزش موضوعات حقوق بشری در مکاتب یک امر حتمی است؛ چرا که در جامعه امروزی، تعرض به حقوق اساسی افراد به یک امر عادی بدل شده است.

در کنار این الهه دانش‌آموز می‌گوید، آموزش مضمون حقوق بشر در مکاتب به‌ویژه در افغانستان یک امر ضروری است؛ دانش آموزان حق دارند که بدانند که در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند از چه حقوقی برخوردار‌ اند و چگونه می‌توانند زندگی بهتری داشته باشند.

به گفته‌ی مسوولان وزارت معارف افغانستان طرح گنجاندن مضمون حقوق بشر قرار است تا ۱۴۰۰ ه.ش تطبیق شود.

گزارشگر: فرشته رحیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail