مسوولان در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گویند، با عملی شدن طرح پالیسی افزایش حضور زنان در اداره‌های دولتی، از یک سال به‌اینسو حضور زنان در اداره‌های دولتی از ۲۲ درصد به ۲۷ درصد افزایش یافته است.

طرح پالیسی افزایش حضور زنان در اداره‌های دولتی، در سال ۲۰۱۸ از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور از بین بردن تبعیض کاری بین زنان و مردان ایجاد شد.

عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید، بر اساس این طرح قرار بود، حضور زنان در اداره‌های خدمات ملکی دو درصد افزایش یابد، اما بنابه سهولت‌های که به عنوان تبعیض مثبت ایجاد شد، سبب افزایش بیش از پنج درصد حضور زنان در اداره‌های دولتی شده است.

سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ادامه می‌افزاید، که این سهولت‌ها شامل در نظر گرفتن پنج نمره ارزیابی در آزمون تحریر به دلیل حضور بیشتر زنان در مصاحبه، در نظر نگرفتن تجربه‌ی کاری، برگزاری برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت به دلیل ارتقای ظرفیت و قرار دادن بخشی از زنان در جلسه‌ها با خانواده‌های شان به منظور از بین بردن نگرانی احتمالی آنان از محیط کار است.

این در حالیست که شماری از زنان فعال بر کمیت حضور زنان در اداره‌های دولتی نه؛ بل به کیفیت کار  زنان تاکید دارند.

وحیده عزیزی، کارشناس جندر اداره‌ی ولایت هرات می‌گوید، کیفیت حضور زنان در اداره‌های دولتی مهم است؛ اما تا زمانی‌که گروه منسجمی از زنان با فعالیت‌های خاص در یک اداره نباشد، نیاز است تا روی کیفیت حضور زنان تمرکز شود.

او در ادامه می‌افزاید، از آنجایی‌که حدود ۴۹ درصد افراد جامعه را  زنان تشکیل می‌دهند و مشکلات آنان در جامعه زیاد است؛ حضور زنان در اداره‌های دولتی سبب درک بهتر از همنوعان آنان می‌شود.

با این حال به باور برخی از فعالان حقوق زن، کمیت حضور زنان در ادار‌های دولتی مرتبط با کیفیت کار آنان است و این دو از یک‌دیگر جدا نیست.

کبرا رضایی، فعال حقوق زن می‌گوید، برای اینکه افزایش مشارکت زنان بتواند در جامعه موثر باشد و نمایندگی نیمی از پیکر جامعه را بکند؛ جهت تأمین حقوق و بلند کردن صدای زنان، نیاز است تا روی کمیت و کیفیت کار زنان در اداره‌های دولتی توجه شود.

در کنار این، عارفه پیکار فعال حقوق زن می‌گوید، حضور زنان در اداره‌های دولتی بنابه دلایلی چون؛ زمینه تشویق خانم‌های دیگر برای کار و فعالیت و فرهنگ‌سازی یک‌جا کار کردن مردان و زنان در یک محیط اهمیت زیادی دارد.

او در ادامه می‌افزاید، برای دنبال کردن اهداف بلند مدت و باورمندی به توانایی‌های زنان، باید به کیفیت  کار آنان نیز توجه شود.

گزارشگر: فرشته رحیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail