“خلاصه‌نویسی برای رسانه‌ها” اثر دکتر امید مسعودی عنوان کتابی است که امروز پنج‌شنبه (۳، اسد) در جلسه‌ی کتاب‌خوانی خبرگزاری بانوان افغانستان محتوای به بحث گرفته شد.

خبرگزاری بانوان افغانستان جلسه‌های کتاب‌خوانی را به هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در میان دانش‌جویان و دانش‌آموختگان رشته‌ی روزنامه‌نگاری برگزار می‌کند.

ضیاگل عظیمی، سردبیر خبرگزاری بانوان افغانستان، به توضیح این کتاب پرداخت.

او می‌گوید، این کتاب شامل پنج فصل بوده که روی موضوعات چیستی خلاصه‌نویسی، روش‌های خلاصه‌نویسی، تخلیص یا خلاصه کردن، شیوه‌های خلاصه کردن متن و کارگاه خلاصه‌نویسی بحث می‌شود.

نویسنده در این کتاب روی خلاصه نوشتن و زیبا نوشتن تاکید می‎کند.

نویسنده همچنان نوشته که در متن‌ها واژه‌ها باید درست و به‌جا استفاده شوند، از توصیف استفاده شود، از کاربرد کلمه‌های بی‌رنگ پرهیز شود و باید صراحت لهجه وجود داشته باشد.

اشتراک‌کنندگان اما برگزاری جلسه‌های کتاب‌خوانی را برای ارتقای ظرفیت گزارشگران و دانشجویان اثرگذار عنوان می‌کنند.

عارفه مهدوی، شرکت کننده می‌گوید: «در جلسه‌‌ی کتاب‌خوانی، به اهمیت خلاصه‌نویسی در گزارش‌نویسی پرداخته شد که خیلی برایم تاثیر گذاربود.»

در همین حال شماری دیگر از شرکت‌ کنندگان برگزاری جلسه‌های کتاب‌خوانی را برای افزایش علاقه‌مندی زنان به مطالعه موثر می‌دانند.

منصوره فرخی یکی از شرکت کنندگان می‌گوید، شرکت در چنین برنامه‌ها روی افزایش مهارت‌های زنان خبرنگار و دانشجویان تاثیرگذار است.

او در ادامه می‌افزاید: شرکت در جلسه‌های کتاب‌خوانی سبب شده است تا به مطالعه علاقه‌مند شود و باور دارد که به مرور زمان علاقه‌مندی‌اش بیشتر خواهد شد.

خبرگزاری بانوان افغانستان نهاد مستقلی است که در راستای ظرفیت‌سازی زنان کار کرده و در کنار برگزاری جلسه‌های تحلیل فیلم جلسه‌های کتاب‌خوانی را نیز راه‌اندازی کرده است تا با این کار بتواند فرهنگ مطالعه را در بین بانوان رشد دهد.‌

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail