بر اساس آمار در سه ماه نخست سال جاری در حوزه‌ی غرب، ۳۱۲ قضیه‌ی خشونت به ثبت رسیده است، در حالی‌که آمار خشونت در سه ماه نخست سال پار ۳۵۰ قضیه بوده است. مقایسه این آمار نشان می‌دهد که آمار خشونت در حوزه‌ی غرب کاهش چشم‌گیری نداشته است.

ازدواج‌های اجباری، ازدواج‌های زیرسن، فرار از منزل، لت‌وکوب زنان، خرید و فروش زنان، فقر، اعتیاد به مواد مخدر، ناامنی، بدل دادن، ندادن نفقه، ممانعت از تحصیل، عرف و عنعنات ناپسند و عدم دسترسی زنان به نهادهای عدلی و قضایی از جمله دلایل عمده خشونت‌ها در حوزه‌ی غرب کشور عنوان می‌شود.

براساس آمار‌های که مسوولان اداره‌های امور زنان ولایت‌های حوزه‌ی غرب به دست داده‌اند رقم ثبت آمار خشونت در ولایت‌های حوزه‌ی غرب با تفاوت‌های زیادی همراه است طوری که ۱۴۴ مورد در هرات، ۶۵ مورد در بادغیس، ۴۰ مورد در فراه، ۳۹ مورد درغور و ۲۴ مورد در ولایت نیمروز در سه ماه نخست سال جاری به ثبت رسیده است.

از میان پنج ولایت جنوب غربی، ولایت‌های هرات، نیمروز و فراه شاهد کاهش آمار خشونت علیه زنان در سه ماه نخست سال جاری بوده اند.

انیسه سروری، رییس ادارۀ امور زنان ولایت هرات می‌گوید، دلایلی چون عدم دسترسی زنان به نهادهای عدلی و قضایی و آگاهی دهی سبب شده تا آمار خشونت در برابر زنان کاهش پیدا کند.

با این حال، مسوولان اداره‌ی امور زنان نیمروز نیز می‌گویند که آمار خشونت‌ها علیه زنان در سه ماه نخست سال جاری نسبت به سه ماه اول سال پار، کاهش یافته است.

شیما محمدی، رییس اداره‌ی امور زنان نیمروز می‌گوید، اداره‌ی امور زنان این ولایت، همواره  با همکاری نهاد ندای زن، برنامه‌های آگاهی‌دهی را در راستای کاهش آمار خشونت علیه زنان راه‌اندازی کرده است.

در همین حال مسوولان اداره‌ی امور زنان در ولایت فراه نیز می‌گویند، آمار خشونت در این ولایت کاهش یافته است.

کبری عظیمی، رییس اداره‌ی امور زنان فراه دلیل کاهش خشونت‌ علیه زنان را در این ولایت را تاثیرگذاری برنامه‌های آگاهی‌دهی بیان می‌کند.

با این حال ازدواج زیرسن، ناامنی، فقر، بیکاری عرف و عنعنات سبب افزایش آمار خشونت ولایت‌های غور و بادغیس عنوان می‌شود.

این در حالی است که بیشترین آمار خشونت علیه زنان، همه ساله در ولایت‌های حوزه‌ی غرب افغانستان به ثبت می‌رسد.

گزارشگر: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail