«خبرنویسی مدرن» عنوان کتابی است که در دومین جلسه‌ی کتاب‌خوانی امروز پنجشنبه (۲۰، سرطان) در خبرگزاری بانوان افغانستان موضوع آن به بحث گرفته شد.

“خبرنویسی مدرن” اثری از دکتر یونس شکرخواه، شامل ۹ بخش بوده و محتویات آن روی موضوعات خبرنویسی در تلویزیون، رادیو و مطبوعات است.

سودابه احراری، مدیر مسوول خبرگزاری بانوان افغانستان به توضیح  محتوای کتاب پرداخت.

خانم احراری می‌گوید، موضوع محوری این کتاب اختصار نویسی در جملات است که گزارشکر باید اقتصاد کلمات را در گزارش‌نویسی رعایت کند.

او در ادامه می‌گوید، نویسنده این کتاب بر کاربرد سبک‌های مختلف خبری تاکید داشته و تذکر داده است که گزارشگران برای جذب مخاطب ازتوصیف استفاده کنند.

در این برنامه که شماری از دختران خبرنگار و دانشجو حضور داشتند، برگزاری چنین برنامه‌ها را در زمینه‌ی افزایش مهارت‌های خبرنویسی تاثیرگذار عنوان می‌کنند.

فاطمه لشکری، شرکت کننده می‌گوید: «در جلسه‌‌ی نقد کتاب، به تفاوت‌های گزارش‌نویسی در رسانه‌های مختلف و به اهمیت اختصار نویسی در گزارش‌نویسی پرداخته شد که خیلی برایم تاثیر گذاربود.»

در همین حال شمار دیگری از شرکت‌ کنندگان بر تداوم برگزاری جلسه‌‌های کتاب‌خوانی تاکید دارند.

منصوره فرخی یکی از شرکت کنندگان می‌گوید، امروز با بحث روی موضوع این کتاب، به نکات مهمی را در مورد خبرنویسی مدرن آموختم و شرکت در چنین برنامه‌ها روی افزایش مهارت‌های زنان خبرنگار و دانشجویان تاثیرگذار است.

فرشته رحیمی، یکی دیگر از شرکت کنندگان برگزاری جلسه‌های کتاب‌خوانی را اقدامی نیک دانسته و برای رشد فرهنگ کتاب‌خوانی تاثیرگذار  می‌داند.

او در ادامه می‌افزاید:«شرکت در جلسه‌های کتاب‌خوانی سبب شده است تا به مطالعه علاقه‌مند شوم و باور دارم که به مرور زمان علاقه‌مندی‌ام بیشتر خواهد شد.»

خبرگزاری بانوان افغانستان نهاد مستقلی است که در راستای ظرفیت‌سازی زنان کار کرده و در کنار راه‌اندازی جلسه‎های تحلیل فیلم جلسه‌های کتاب‌خوانی را نیز راه‌اندازی کرده است تا با این کار بتواند فرهنگ مطالعه را در بین بانوان رشد دهد.

گزارشگر: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail