به گفته‌ی مسوولان اداره‌ی امور زنان هرات، آمار خشونت‌ها علیه زنان در  سه ماه اول سال جاری نسبت به سه ماه آخرسال پار کاهش یافته است.

انیسه سروری، رییس ادارۀ امور زنان هرات می‌گوید: «آمار خشونت در سه ماه آخر سال ۱۳۹۷، به ۱۹۶ پرونده رسیده بود که این آمار در سه ماه اول سال جاری با تفاوت بیش از ۵۰ قضیه، به ۱۴۴ مورد کاهش یافته است.»

رییس ادارۀ امور زنان در ادامه می‌افزاید، دلایلی چون عدم دسترسی زنان به نهادهای عدلی و قضایی و آگاهی دهی سبب شده تا آمار خشونت در برابر زنان کاهش پیدا کند.

با این حال مسوولان در دادستانی منع خشونت ولایت هرات، کاهش آمار خشونت در برابر زنان را نتیجه‌ی تطبیق قوانین بیان می‌کنند.

ماری میهن‌یار، دادستان منع خشونت می‌گوید، با افزایش سطح آگاهی مردم و ثبت  قضایای خشونت  سبب شده تا این آمار کاهش پیدا کند.

این دادستان منع خشونت در ادامه می‌گوید، نهادهای مختلف دولتی در راستای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان همواره در تلاش کاهش آمار خشونت بر زنان در ولایت هرات هستند.

این درحالی است که شماری از فعالان حقوق زن، کاهش آمار خشونت علیه زنان را در هرات رد می‌کنند.

سوسن بهبودزاده، فعال حقوق زن می‌گوید: «آمار خشونت بر زنان روبه افزایش است نه روبه کاهش و برسی آمار خشونت بر زنان در هرات، باید با تحقیق بیشتری صورت بگیرد.»

او در ادامه می‌گوید، خشونت‌ها علیه زنان در بعضی از مناطق وجود دارد و به دلیل عدم دسترسی زنان به نهاد‌های عدلی و قضایی، آمار خشونت بر زنان به گونه‌ی پنهان افزایش میابد.

در همین حال شمار دیگری از فعالان حقوق زن نیز معتقدند که برسی آمار خشونت بر زنان در هرات نیاز به تحقیق بیشتری دارد.

سکینه حسینی، فعال حقوق زن می‌گوید: «به دلیل مشخص نبودن منبع آمار دقیق و نوعیت خشونت‌ها، چگونگی کاهش آمار خشونت بر زنان در ولایت هرات مشخص نیست.»

او در ادامه می‌گوید، آگاهی مردم از قانون، تعدیل قانون و حمایت نهادهای مسوول از حقوق زنان سبب می‌شود تا آمار خشونت بر زنان کاهش پیدا کند.

به اساس آمار ادارۀ امور زنان هرات، از آغاز سال جاری تاکنون ۱۴۴ قضیه‌ی خشونت علیه زنان در  ولایت هرات به ثبت رسیده است.

گزارشگر: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail