از کتاب “الفبای سلطه” امروز (یک شنبه، ۹ سرطان) با حضور تعدادی از فرهنگیان نویسنده‌گان، استادان و دانشجویان دانشگاه هرات رونمایی شد.

 این کتاب  اثری از “حمیرا نکهت دست‌گیرزاده”، است که در آن اوضاع  نابسامان جامعه را در قالب شعر بیان کرده است.

 محمد داوود منیر، رییس انجمن ادبی هرات می‌گوید، حمیرا نکهت دست‌گیر زاده، می‌تواند الگویی باشد برای دیگر شاعران، چون او اوضاع نگران کننده جامعه را به گونه‌ی متفاوت در قالب شعر بیان کرده است.

او در ادامه می‌گوید، حضور زنان پس از سقوط حکومت طالبان، در همه‌ی عرصه‌ها به‌ویژه نویسندگی، رو به‌ افزایش بوده است و همواره آنان توانستند دستاورد‌های زیادی داشته‌ باشند.

در همین حال شماری از استادان دانشگاه هرات، کتاب “الفبای سلطه” کتابی متفاوت و تاثیرگذار بیان می‌کنند.

احمد غنی خسروی، رییس دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه هرات می‌گوید، درمجموعه‌ی شعری الفبای سلطه، به مفاهیم مختلفی چون؛ زن، سیاست، آموزش و دردهای مختلف مردم کشور پرداخته شده است که بیان‌گر واقعیت‌های کنونی جامعه است.

وی می‌افزاید، شاعر این کتاب دغدغه‌های و مشکلات امروز و دیروز کشور را به گونه‌ی ی زیبا در قالب شعر بیان کرده است.

از سویی شماری از استادان دانشگاه هرات، می‌گویند، نویسنده‌ی این کتاب، اوضاع متشنج کنونی را در قالب شعر‌های مختلف بیان کرده که این کتاب را متفاوت‌تر  ساخته است.

سید مسعود حسینی، استاد دانشگاه می‌گوید، زبان شعری نویسنده‌ی کتاب “الفبای سلطه” نسبت به دیگرشعرها تاثیرگذارتراست چون درد واقعی مردم را بیان کرده است.

در همین حال شماری از اشتراک کننده‌گان در این برنامه، رونمایی این کتاب را گامی موثر در جهت انگیزه‌دهی به دانشجویان می‌دانند.

نرگس حکاک، دانشجوی ادبیات می‌گوید: «هدفم از اشتراک در این برنامه استفاده ازمجموعه شعری این نویسنده است و چنین نویسنده‌هایی همواره به عنوان الگویی برای دیگران قرار می‌گیرند.»

راضیه سفری یکی دیگر از دانشجویان ادبیات نیز برگزاری چنین برنامه‌ها را برایش انگیزه بخش می‌داند.

او می‌گوید: «می‌خواهم چون خانم حمیرا از طریق نویسندگی درد جامعه را انعکاس دهم وآن را به گوش همگان برسانم.»

گزارشگر: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail