مسوولان اتاق تجارت و صنایع زنان هرات، برنامه‌های اداره‌ی زراعت را برای توان‌مند‌سازی و اشتغال‌زایی زنان برای زنان کشاورز بی تاثیر می‌دانند.

مسوولان در اتاق تجارت و صنایع زنان هرات می‌گویند، برنامه‌های اداره‌ی زراعت هرات نتواسته است آنگونه که باید گره‌ی از مشکلات زنان کشاورز بگشاید.

مریم جامی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان هرات می‌گوید: «برنامه‌های کوچک و مقطعی نمی‌تواند مشکلات زنان کشاورز را حل کند و راه اندازی چنین برنامه‌ها به گونه پروژیی است و هیچ تاثیری ندارد.»

او در ادامه می‌گوید، اداره‌ی زراعت با به اختیار گذاشتن وسایل و امکانات ابتدایی، نمی‌تواند شرایط مناسبی را برای خودکفایی زنان ایجاد کند.

وی می‌افزاید: «مسوولان ریاست زراعت، باید جلوی این پروژه‌های موقتی و بی‌تاثیر را بگیرند.»

خانم جامی می‌افزاید، اداره‌ی زراعت هرات برای خودکفایی زنان کشاورز باید برنامه‌های بنیادی و دوامداری را راه اندازی کند.

در همین حال شماری از زنان کشاورز نیز از کارکرد اداره‌ی زراعت هرات انتقاد کرده می‌گویند، برنامه‌های این اداره در خصوص زنان کشاورز کارساز نیست.

ضیاگل فهیم، یکی از زنان کشاورز می‌گوید: «پروژه‌هایی که از سوی ریاست زراعت برای ما داده می‌شود به گونه موقتی بوده و امکاناتی که به اختیار ما گذاشته می‌شود، ابتدایی و استهلاکی است.»

او در ادامه می‌گوید، نداشتن امکانات معیاری سبب شده تا در فعالیت‌های کشاورزی شان به مشکل مواجه شوند.

وی می‌افزاید، خواسته‌‌‌ی‌شان از ریاست زراعت رسیدگی به مشکلات زنان کشاورز و حمایت هرچه بیشتر این ریاست از آنان است.

در همین حال شمار دیگری از زنان کشاورز به این باوراند که کیفیت پایین مواد کشاورزی سبب کاهش تولیدات شان شده است.

عزیزه محیطی، یکی دیگر از زنان کشاورز می‌گوید، برنامه‌های ریاست زراعت در بخش زنان کشاورز، کوتاه مدت بوده، درکنار آن وسایل و امکانات داده شده از سوی ریاست زراعت برای زنان کشاورز، بی کیفیت است و سبب رکود کار زنان کشاورز می‌شود.

او در ادامه می‌گوید: «امکاناتی که در اختیار داریم کافی نیست، برای تداوم یک پروژه نیاز به تجهیزات معیاری داریم تا کار خود را رونق دهیم.»

با این حال شماری از زنان کشاورز می‌گویند، اداره‌ی زراعت بودجه کافی را در اختیارشان قرار نمی‌دهد تا آنان بتوانند کارشان را رونق دهند.

ثریا دقیق، یکی از کشاورزان می‌گوید: «از چند ماه به این طرف گلخانه‌ی زعفران را ایجاد کردم، نیاز شدید به حمایت ریاست زراعت دارم، اما ریاست زراعت به وعده‌های خود عمل نمی‌کند و نمی‌دانم چی کنم.»

این در حالی است که مسوولان در ریاست زراعت هرات می‌گویند، برنامه‌های توان‌مند‌سازی و اشتغال‌زایی ریاست زراعت هرات در خصوص زنان کشاورز، به هدف ترویج فرهنگ کشت فراوردهای گل‌خانه‌ای تاکنون به گونه‌ی خوب تطبیق شده است.

عبدالبصیر احمدی، مدیراقتصاد خانواده اداره‌ی هرات می‌گوید، اداره‌ی زراعت هرات، همواره با راه‌اندازی برنامه‌های مختلف در صدد خودکفایی زنان کشاورز است.

روند برنامه‌های زراعتی چون؛ کشت سبزیجات، زعفران و پروسس محصولات لبنی به گونه‌ای است که نیاز به حمایت دوامدار ریاست زراعت دارد و این ریاست برای اشتغال‌زایی زنان و در نهایت خودکفا شدن آنان تلاش می‌کند.

او در ادامه می‌گوید، ریاست زراعت هرات، همواره در تلاش اشتغال‌زایی زنان است و زنانی را که خواستار پیشرفت صنعت کشاورزی شان هستند حمایت می‌کنند به گونه‌ی که ۷۰ درصد از هزینه مورد نیاز برای شروع کار کشاورزی زنان از سوی اداره‌ی زراعت داده می‌شود و زنان نیز باید ۳۰ درصد از هزینه را برای رشد کارشان پرداخت کنند.

این در حالی است که به گفته مسوولان در  اداره‌ی زراعت هرات سال پار بیش از ۴۸۰۰۰ زن کشاورز از برنامه‌های این ریاست مستفید شده اند.

گزارشگر: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail