تا نیمه‌های سال ۱۳۹۹ و یا آغاز سال ۱۴۰۰ نصاب تعلیمی تجدید خواهد شد، نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف می‌گوید، در نصاب تعلیمی جدید سعی می‌شود تا موارد حقوق بشری و حقوق زنان به عنوان مضمون‌های اصلی و کمکی در نصاب گنجانیده شود. برای بحث بیشتر در این مورد با وی گفت‌و‌گویی ترتیب دادم که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: از میان ۷ میلیون کودکی که از دسترسی به آموزش و پرورش در افغانستان محروم اند، ۷۵ درصد آن دختران اند، وزارت آموزش و پرورش در این زمینه چه برنامه‌ای دارد؟

پاسخ: ما تلاش می‌کنیم تا از طریقه‌های مختلف زمینه‌های آموزش و پرورش دختران بیرون از مکتب را فراهم کنیم، ما در سال ۹۷ با نهادی به نام “تعلیم منتظر نمی‌ماند” تفاهم‌نامه‌یی را امضا کردیم، براساس این تفاهم نامه در طی سه سال یک‌ونیم میلیون کودک محروم از مکتب را شامل پروسه‌ی آموزش و پرورش می‌کنیم. بر علاوه‌ی این برنامه‌های دیگری هم برای جذب بودجه‌ی بین‌المللی برای بهبود وضعیت دختران محروم از مکتب وجود دارد.

پرسش: بهداشت قاعدگی مضمونی است که از چند سال به این سو دانش‌آموزان و آموزگاران خواهان وجود آن در نصاب تعلیمی هستند، برای وزارت معارف، چقدر ممکن است که این برنامه عملی شود؟

پاسخ: ما در سال ۱۳۹۷ رهنمود صحی قاعدگی را برای دانش‌آموزان دختر درست کردیم که در این رهنمود موارد چگونگی رعایت بهداشت قاعدگی ذکر شده که از سال ۹۷ به عنوان مضمون جانبی از سوی استادان تدریس می‌شود و در صورت ممکن سعی می‌کنیم این رهنمود به یک مضمون بدل شود.

پرسش: در مکتب‌های هرات اتاق‌های صحتی وجود دارد که باید برخی امکانات را برای دختران داشته باشد، اما این امکانات در برخی مکاتب کافی نیست، برنامه‌ی شما در این زمینه چیست؟

پاسخ: این اتاق‌ها یا کلینیک‌های کوچک برای مکتب‌های دخترانه ایجاد شده که از سوی مووسسات همکار تجهیز می‌شود و تا حدودی امکانات هم دارد. ما سعی می‌کنیم که در این قسمت کمک‌های بیشتری را جذب کنیم. اما در در مورد رهنمود بهداشت قاعدگی آموزگاران آموزش‌های لازم را برای دانش‌آموزان داده شده که چند روز قبل از عادت، چه مواردی را باید رعایت کنند. این واقعیت است که با کمبود لوازم و تجهیزات مواجه هستیم و در این قسمت نیاز است تا مردم هم با ما همکاری کنند، چون ما همه‌ی توقعات مردم را آن‌طوری که باید و شاید با این امکانات کم بر آورده ساخته نمی‌توانیم و از مردم همکاری و صبر می‌طلبیم.

پرسش: باورها بر این است که گنجانیدن مضمونی با محتوای جندر، می‌تواند به نهادینه سازی برابری جنسیتی در جامعه کمک کند، این امکان از سوی وزارت معارف چقدر وجود دارد؟

پاسخ: وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا در نصاب تعلیمی جدید که سعی می‌شود تا نیمه‌های سال ۱۳۹۹ یا آغاز سال ۱۴۰۰ نصاب تجدید شود، تمامی مسایل مربوط به حقوق بشر و حقوق زن در برنامه‌ی تعلیمی گنجانیده شود، چون نیاز است تا کودکان به این باور برسند که زن و مرد از حقوق مساوی برخوردار اند. اما نه به عنوان یک مضمون جداگانه بلکه به عنوان یک مضمون کمکی. همکاران ما در حال بررسی و ارزیابی نیازمندی‌های جامعه اند تا در نصاب در نظر گرفته شود.

پرسش: هم اکنون چه تعداد دانش‌آموز دختر در مکتب‌های افغانستان درس می‌خوانند و این رقم تا ده سال دیگر به چه تعداد افزایش خواهد یافت؟

پاسخ: هم اکنون بیش از ۹ میلیون دانش‌آموز در مکتب‌های افغانستان درس می‌خوانند که از این میان ۳.۵ میلیون دختر اند و به عبارتی ۳۸ میلیون دانش‌آموزان مکتب‌های افغانستان را دختران تشکیل می‌دهند. در حال حاضر شاخص برابری جنسیتی در قسمت جذب دانش‌آموزان برابر نیست و در برابر هر ده پسری که شامل مکتب می‌شوند پنج یا شش دختر شامل مکتب می‌شوند.  ما برای این که حضور دختران و آموزگاران زن در مکاتب زیاد شود، تصمیم گرفتیم که تمامی مکتب‌های دخترانه از سوی مدیران و آموزگاران زن اداره شود و هم‌چنان مکتب‌های دخترانه به نام زنان قهرمان نام‌گذاری شود، تا برای دانش‌آموزان دختر انگیزه ایجاد کند. در برخی نقاط که با کمبود آموزگار زن مواجه بودیم، سی‌هزار معلم قراردادی زن را در ۳۴ ولایت بیشتر در روستاها استخدام شوند که ۵ هزار آن در سال دوسال گذشته استخدام شده اند. در قسمت بست‌های رسمی هم به زنان اولویت دادیم و ۵۰ درصد از بست‌ها را برای زنان اختصاص دادیم، برای دخترانی که به دلیل تاهل از دانش محروم شدند سواد حیاتی وجود دارد و برای دخترانی که بیش از ۱۵ سال سن دارند نیز کورس‌های سوادآموزی دایر می‌کنیم.

پرسش: این تعداد دختران در ده سال بعد به چه تعداد خواهد رسید؟

پاسخ: ما تصمیم داریم تا در دهه‌ی معارف شاخص برابری جنسیتی را در آموزش و پرورش ۵۰،۵۰  سازیم.

مصاحبه کننده: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail