بر اساس آماری که ریاست زراعت هرات به دست می‌دهد، هم‌اکنون بیش از ۵۸ هزار زن در بخش کشاورزی در هرات فعالیت دارند که در قسمت پرورش، برداشت و پروسیس فرآورده‌های گل‌خانه‌یی کار می‌کنند.

مسوولان در اداره‌ی زراعت هرات این افزایش حضور زنان در هرات را نتیجه‌ی میکانیزه شدن کشاورزی عنوان می‌کنند.

عبدالبصیر احمدی، مدیر اقتصاد و خانواده‌ ریاست زراعت می‌گوید، هم‌زمان با ایجاد گل‌خانه‌ها و مدرن شدن زراعت در کشور، شمار زیادی از زنان به این شغل روی آورده‌اند.

به گفته‌ی آقای احمدی، این اداره‌ تلاش دارد تا زراعت را در شهرستان‌های هرات نیز میکانیزه سازد تا حضور زنان در این شغل افزایش یابد.

با این حال شماری از زنان می‌گویند، با روی آوردن به کشاورزی کمک بسیاری به اقتصاد خانواده‌ی شان کرده اند.

زینب یکی از این زنان که در گل‌خانه‌یی مستقل از خود کار می‌کند و می‌گوید، با کار کردن در این گل‌خانه به استقلال مالی رسیده است.

زینب می‌افزاید، با مدرن‌شدن کشاورزی در کشور، فرصت کار در بخش زراعت برای زنان مهیا شده است.

آمنه احمدی، از هشت ماه به این‌سو با ایجاد گلخانه‌یی خواسته است تا به عنوان یک زن در کنار کسب درآمد، سهمی در رشد تولیدات داخلی داشته باشد.

او می‌گوید: «میکانیزه شدن کشاورزی در کشور، به ما زنان کمک کرده تا بتوانیم در این بخش هم کار کنیم.»

آمنه چهار سال پیش از رشته‌ی زراعت دانشگاه هرات فارغ شد و پس از مدتی برای استفاده از دانش خود یک گل‌خانه ایجاد کرد که هم اکنون بر علاوه‌ی وی، شمار زیادی از زنان در آن کار می‌کنند.

همزمان با تغییر جایگاه اجتماعی زنان در جامعه‌ی افغانستان، زنان در بخش‌های متفاوت آغاز به فعالیت کرده اند که یکی هم بخش کشاورزی است.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail