دیدگاه شی‌واره‌گی وجود زن و نگاه مصرفی نسبت به زنان، سبب شده تا بسیاری از دخترانی که تجربه‌ی یک‌بار زندگی مشترک را داشته‌اند، فرصت‌های ازدواج مجدد را از دست دهند.

شماری از این زنان می‌گویند، پس از جدایی یا فوت همسران شان فرصت ازدواج مجدد از آن‌ها گرفته شده و بسیاری از مردم به آنان به عنوان یک مال مصرف شده می‌بینند.

چهار سال از فوت نامزد ماریا می‌گذرد، اما تا کنون گزینه‌ی مناسبی برای ازدواج پیدا نکرده است.

ماریا چهار سال پیش نامزد شد و همسرش به دلیل مریضی فوت کرد، از آن زمان تاکنون تقریبا هیچ‌گزینه‌ی مناسبی برای ازدواج نیافته است.

او می‌گوید، خواستگارهایی دارد که همه‌ی شرایط اش را می‌پذیرند اما با این که از قبل نامزد بوده کنار نمی‌آیند.

در این میان اما زینب زنی است که سه سال پیش از نامزد اش طلاق گرفت. او دلیل طلاق اش را اختلافات در زندگی شخصی خود و نامزد اش بیان می‌کند.

زینب می‌گوید، از زمانی که طلاق گرفته، تقریبا هیچ کسی حاضر به ازدواج با وی نشده است. او باور دارد که مردم به او به چشم یک مال مصرف شده می‌بینند.

لاله نیز داستان مشابه روایت ماریا دارد. او می‌گوید، پس از این که نامزد اش در یک حادثه جان‌اش را از دست داد، مجبور شد به اصرار والدین‌اش، با مردی متاهل ازدواج کند.

لاله می‌افزاید، پس از فوت شوهرش هیچ‌گزینه‌ی مناسبی برای ازدواج پیدا نکرد و در نتیجه مجبور شد با مردی که همسر دارد ازدواج کند.

آگاهان امور اجتماعی اما این دیدگاه جامعه نسبت به زنانی که یکبار زندگی مشترک را تجربه کرده اند را ناشی از دید شی‌واره‌گی نسبت به زنان می‌دانند.

عصمت‌الله جعفری آگاه امور اجتماعی می‌گوید: «متاسفانه واقعیت تلخ این است که در جامعه‌ی ما زن حکم کالا را دارد و این نگاه مصرفی باعث می‌شود که پنداشته شود که اگر زنی یک بار ازدواج کند مانند کالای است که یک بار مصرف شده و در نتیجه خرید چنین کالای مشتری ندارد.»

به باور آقای جعفری ممکن است  این دیدگاه گاهی به این روشنی نباشد ولی به صورت ضمنی زن را مساوی به کالا می‌دانند.

آقای جعفری معتقد است که این نگاه مصرفی در مورد مردان وجود ندارد. ازدواج مجدد برای مردان یک انتخاب و برای زنان یک چالش جدی است.

این در حالیست که بر اساس آمار ارایه شده از سوی دادگاه خانوادگی هرات در یک دو سال پسین، بیش از یک‌هزار قضیه‌ی طلاق در این دادگاه به ثبت رسیده است.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail