۹ تن از زنان در غرب هرات در بازاری عمومی، دکان شیرینی‌پزی باز کرده و از رونق بازار محصولات خود در آستانه‌ی رمضان و به پیشواز عید سخن می‌گویند.

این زنان که طریقه‌ی پروسس مواد غذایی و شیرینی‌پزی را در پروژه‌ی ان، آر سی؛ آموخته اند، اکنون به گونه‌ی مستقل کار می‌کنند.

شماری از آنان می‌گویند، در ابتدای کار، کمتر کسی به کار و توانایی آن‌ها باور داشت، اما اکنون باورها در مورد کار آنان تغییر کرده است.

سکینه قربان‌علی، مسوول این کارگاه می‌گوید، از هشت ماه به این سو این کارگاه را باز کرده و با استقبال خوب مردم مواجه شده است.

او می‌افزاید، قبل از این، پروسس مواد غذایی را آموزش دیده بود و با همکاری دیگر دختران این کارگاه شیرینی پزی را باز کرده است.

او اما نمی‌خواهد به این کار بسنده کند و می‌گوید، کار اش را گسترش خواهد داد به گونه‌یی که هرکدام از آنان کارگاهی جداگانه و مستقل داشته باشند.

صدیقه حسینی یکی دیگر از این زنان می‌‌گوید، کار در این کارگاه، تاثیرات مثبتی را روی زندگی اقتصادی آن‌ها گذاشته است.

صدیقه می‌افزاید، مردم به ویژه زنان، از کار آنان استقبال خوبی کرده اند.

شماری از کارکنان در این کارگاه، معتقد‌اند که بهبود وضعیت اقتصادی زنان سبب بهبود جایگاه آنان در خانواده و اجتماع می‌شود.

فاطمه می‌گوید، استقلال مالی به او کمک می‌کند تا زندگی بهتری داشته باشد. او می‌افزاید از زمانی که کار در این کارگاه را آغاز کرده، می‌تواند در اقتصاد خانواده نقش مهمی داشته باشد.

این جمع، که در ابتدا به کمک یک پروژه این کوپراتیف را آغاز کرده اند، حالا می‌توانند به تنهایی و بدون هیچ حمایتی این کارگاه را اداره کنند.

این در حالیست که به باور آگاهان فعالیت‌های اقتصادی زنان و استقلال مالی شان، میزان نقش آفرینی و تاثیرگذاری آنان را در فرایندهای تصمیم‌گیری در درون خانواده و جامعه بیشتر ساخته و سبب کاهش خشونت‌ها در برابر آنان می‌شود.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail