بیش از ۴۰۰ تن از زنان در دهمین دور برنامه‌ رهبری (پروموت) امروز (چهارشنبه، ۱ جوزا) سند فراغت اخذ کردند.

مسوولان پروژۀ پروموت بخش زنان در رهبری، هدف از راه‌اندازی این برنامه را توانمندسازی زنان در زمینۀ بلند بردن ظرفیت‌های رهبری زنان عنوان می‌کنند.

رقیه صمیم، هماهنگ کننده برنامۀ توسعه رهبری زنان در هرات می‌گوید، در سه ماه موضوعاتی چون؛ سبک‌های رهبری، تساوی جندر، حقوق بشر، قانون اساسی، نورم‌ها و هنجارهای منفی درجامعه و شیوه مبارزه با آنها، برای زنان آموزش داده شده است.

او در ادامه می‌گوید، زنان در جریان آموزش این برنامه ۳۲ پروژه عملی نیز ارایه کردند.

در همین حال شماری از زنانی که از دورۀ رهبری، فارغ شده‌اند، راه‌اندازی این برنامه‌ها را بر ارتقای ظرفیت زنان تاثیرگذار می‌دانند.

اصیلا جامی، یکی از فارغان دهمین دورۀ رهبری زنان می‌گوید: «شرکت در این دورۀ آموزشی سبب افزایش جرات و اعتماد بنفس من شده و انگیزه‌ام  را به کار کردن بیشتر از پیش کرده است.»

او در ادامه می‌گوید، برنامۀ رهبری توانایی تصمیم گیری و رهبری او را در بخش‌های مختلف زیاد کرده است.

در همین حال شماری دیگر از زنانی که از این دور فارغ شده‌اند بر تداوم اینگونه برنامه‌ها تاکید دارند.

گلثوم حسینی، یکی دیگر از فارغان می‌گوید: «موضوعاتی که در این سه ماه یاد گرفتم خیلی تاثیرگذار بوده چرا که این موضوعات را به صورت عملی در رشته تحصیلی‌ام  پیاده می‌کنم.»

او در ادامه می‌گوید، این برنامه‌ها در بخش مدیریت و رهبری نیز او را کمک کرده است.

آرزو نورزی، یکی دیگر از فارغان می‌گوید: «این برنامه‌ها مرا در عرصه  شیوۀ درست مدیریت راهنمایی کرده و حالا می‌توانم  با اعتماد بنفس بیشتر کار خود را ادامه دهم.»

او در ادامه می‌گوید، با اریه پروژه‌های عملی چون؛ نصب بنرهای راهنما در اطراف دانشگاه هرات نیز توانستند در قسمت آگاهی دهی به مردم از طریق این برنامه همکاری کنند.

این در حالیست که به گفتۀ مسوولان برنامۀ  پروموت، تاکنون بیش از ۱۸ هزار تن از دورۀ‌های کارآموزی زنان در رهبری از سراسر کشور  فارغ شده‌اند.

گزارشگر: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail