‌شب است و شمار زیادی از زنان در کوچه‌ی نسبتا تاریک، در مسیر مسجد روان اند، اگرچه بیرون شدن زنان در  شب، با توجه به چالش‌های امنیتی معمول نیست اما این زنان می‌گویند که با هم برای ادای نماز تراویح به مسجد می‌روند.

این زنان که از گروه‌های سنی متفاوت اند، می‌گویند، همه‌ساله از آغاز تا ختم ماه رمضان برای ادای نماز تراویح به مسجد می‌روند.

مریم شصت ساله از پنج سال به این سو نماز تراویح را در جماعت ادا می‌کند.

مریم می‌گوید، با این که می‌تواند نماز تراویح را در خانه ادا کند اما ترجیح می‌دهد آن را در جماعت و با دیگر زنان بخواند.

او می‌افزاید، رفتن به مسجد و ادای نماز با دیگر زنان به او شور و شوق خاصی می‌بخشد.

با این که در دین اسلام اجباری برای رفتن زنان به مسجد وجود ندارد و زنان نمازهایی چون تراویح را می‌توانند به گونه‌ی فردی و در خانه نیز ادا کنند، بسیاری از زنان رفتن به مسجد را ترجیح می‌دهند.

فرشته زن سی‌ساله‌یی است که با این زنان همراه است. او می‌گوید، از هژده سالگی نماز تراویح را در مسجد ادا می‌کند.

فرشته باور دارد که نماز جماعت بر نماز فردی فضیلت دارد و بهتر است زنان در صورت ممکن، به مسجد بروند.

شماری دیگر از زنان اما باور دارند که با اشتراک در نماز تراویح ‌فضای گفت‌وگو و آشنایی با دیگر زنان باز می‌شود.

حلیمه نیز نماز تراویح را در جماعت ادا می‌کند. او می‌گوید، یکی از خوبی‌های ادای نماز تراویح در جماعت این است که با تعدادی دیگر از زنان نیز آشنا می‌شویم.

حلیمه معتقد است که ادای نماز تراویح به گونه‌ی جمعی، میان زنان ایجاد الفت می‌کند و در بهبود روابط اجتماعی آن‌ها نیز موثر است.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail