تکاپو برای رویارویی با مشکلات و چالش‌های کوچک و بزرگ برای دست یافتن به رویاهای بزرگ تلاش دخترانی را نشان می‌دهد که در دنیای تکنالوژی و با اشتراک در دوره‌های آموزشی “لایت” در پی ایجاد تغییر جایگاه افغانستان، در جهان تکنالوژی هستند.

موسسۀ شهروند الکترونیک (دی، سی، اف) در ادامه برنامه‌های آموزشی در بخش تکنالوژی از دو سال به این طرف دورۀ آموزشی “لایت” را برای شماری از دانش‌آموزان مکتب‌های هرات برگزار کرده است.

فرزانه نیک‌پور، مسوول برنامه‌های موسسۀ شهروند الکترونیک می‌گوید، در هر دورۀ آموزشی حدود شش دانش‌آموز از مکتب‌های مختلف هرات، به هدف ارتقای ظرفیت دختران دانش‌آموز جذب می‌شوند.

خانم نیک‌پور، در ادامه می‌افزاید: «یادگیری تکنالوژی نوین نیاز اساسی دختران افغانستانی است.»

 در همین حال دانش‌آموزانی که مصروف فراگیری آموزش تخصصی در بخش “لایت” هستند می‌گویند، تاکنون توانسته‌اند با استفاده از این نوع تکنالوژی ابزار‌های مهم و تاثیرگذاری چون، گلخانه‌ای هوشمند را بسازند.

نویده هدایت، عضو تیم لایت موسسۀ شهروند الکترونیک می‌گوید، طرح‌های را که در ارتباط به تکنالوژی در ذهنش دارد را در جستجوی فرصتی برای عملی کردن آن است.

او در ادامه می‌افزاید: «می‌خواهم  افغانستان، در جهان بدرخشد و در دنیای تکنالوژی حرفی برای گفتن داشته باشد.»

از سویی برخی دیگری از این دانش‌آموزان می‌گویند، باکار و تلاش می‌خواهند صفحه جدیدی را از هویت افغانستان نوین در جهان تکنالوژی باز کنند.

الهام منصوری، عضو تیم لایت موسسۀ شهروند الکترونیک، می‌گوید، با ساخت ابزار‌های مختلف سعی دارد که به هموطنان‌اش کمک کند تا از تکنالوژی نوین مستفید شوند.

او در ادامه می‌افزاید: «می‌خواهم باور اغلب جهانیان را مبنی بر اینکه دختران افغانستان نمی‌توانند را با ساخت ابزار‌های مفید و تاثیرگذار تغییر دهم.»

در همین حال این دانش‌آموزان می‌گویند برای اینکه بتوانند قله‌های موفقیت را طی کنند، نیاز به حمایت و تشویق مردم و دولت دارند.

نیلاب، یکی دیگر از اعضای تیم لایت مووسسۀ شهروند الکترونیک می‌گوید: «ما می‌توانیم به آنچه که می‌خواهیم برسیم مشروط بر اینکه حمایت و تشویق شویم.»

این در حالیست که در چند سال پسین، علاقه‌مندی و حضور  دختران در حوزۀ تکنالوژی افزایش یافته است که از آن جمله می‌توان به دستاورد‌ها و فعالیت‌های تیم دختران رباتیک در مسابقات جهانی اشاره کرد.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail